Tips & råd för hästägare

Om det värsta skulle ske och smitta ändå tar sig in i stallet, är det bra att ha en beredskapsplan redo.

Vid sjukdomsutbrott:

 • Agera omedelbart!
 • Stoppa alla hästtransporter till och från gården.
 • Isolera samtliga hästar i förebyggande syfte medan du kontaktar veterinär och beställer provtagning.
 • Använd ”trafikljussystemet” för att dela in hästarna i grupper och minska smittorisken för övriga hästar på gården och i närområdet.
 • Håll utkik efter kliniska symtom. Ta temperaturen på alla hästar minst två gånger om dagen. Hästar som har en temperatur som överstiger 38,5 °C ska sättas i karantän omedelbart.
 • Sjuka hästar ska helst inte hanteras av samma person som hanterar friska hästarna. Tänk på att smitta kan ske genom kläder och utrustning. Det är viktigt att byta kläder och att inte blanda utrustning mellan de olika grupperna.
 • Sätt upp skyltar med tydlig information.

Efter sjukdomsutbrott

 • Rengör stallet efter utbrott.
 • Hitta och behandla tysta smittbärare.
 • Se över hästarnas vaccinationsstatus och rådgör med veterinär så att alla hästar har relevant skydd

Tips & råd för hästägare

Trafikljussystemet:

RÖD GRUPP
Isolera omedelbart hästar som har kliniska symptom. Tänk på att inte sprida smittan till hästar i den gula och gröna gruppen genom t.ex. utrustning och kläder. Tvätta händerna noga mellan hantering av olika hästar.

GUL GRUPP
Alla hästar som har varit i kontakt med hästar i den röda gruppen, men som inte utvecklat symptom, placeras i denna grupp och övervakas dagligen. Om någon häst plötsligt skulle visa symptom på klinisk sjukdom, flyttas den utan dröjsmål till den röda gruppen.

GRÖN GRUPP
Här placeras alla hästar som inte varit i kontakt med någon häst i den röda- eller gula gruppen. Om en häst skulle visa tecken på sjukdom, flyttas den direkt till den röda gruppen.

För att behålla smittskydd i minnet kan du ladda hem vår broschyr och ha tillgänglig i stallet.

Tips & råd för hästägare

Bör smittade hästar behandlas medicinskt?

Behandling av akuta fall

En del smittade hästar tillfrisknar utan behandling, men återhämtningsperioden är ganska lång – vanligen mellan tre och sex veckor, om inga komplikationer tillstöter. Om hästar som har exponerats för smitta tidigt behandlas med antibiotika (penicillin) kan det förhindra att bölder bildas.

Men:
 • Bölder i lymfknutor kan snabbt växa sig så stora att antibiotika inte kan tränga in tillräckligt djupt.
 • Behandling kan krävas under flera veckor, och infektionen kan ändå blossa upp igen när behandlingen upphör.
 • Behandling med antibiotika kan störa den naturliga immunprocessen.

Allvarliga fall kräver akutbehandling med antibiotika, kortikosteroider och/eller operation (trakeotomi).

Behandling av smittbärare

 • Konkrement avlägsnas fysiskt.
 • Bensylpenicillinprokain administreras i luftsäckarna.
 • Systemiska antibiotika ges under två veckor.
 • Upprepade endoskopier och sköljningar tills infektionsfrihet konstateras.