Hantering av personuppgifter

Information om vår hantering av personuppgifter

Från och med den 25 maj 2018 gäller den allmänna dataskyddsförordningen på EU-nivå (General Data Protection Regulation, GDPR) och ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL). Den nya förordningen skärper kraven för hur företag och organisationer hanterar personuppgifter och dataskydd.

Vi på Intervacc värnar om din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg med att lämna ut dina personuppgifter till oss.

Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Intervacc är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du tillhandahåller oss eller som inhämtas av oss från annan källa. I enlighet med GDPR har vi publicerat den integritetspolicy som vi gemensamt med vårt moderbolag Intervacc har för våra kunder, leverantörer respektive jobbsökande m.fl som förklarar närmare hur vi skyddar och hanterar din personliga information. I integritetspolicyn framgår även vilka rättigheter du har och hur du använder dem.

Har du frågor om hur Intervacc arbetar med GDPR och hur vi hanterar personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.