Tips og råd til hesteejere

Om det værste skulle ske, og smitten alligevel kommer i stalden, er det godt at have en beredskabsplan klar.

Ved sygdomsudbrud:

 • Reager umiddelbart!
 • Stop alle hestetransporter til og fra stalden.
 • Isoler alle heste forebyggende mens du kontakter dyrlægen, og bestiller prøvetagning.
 • Brug ”trafiklys systemet” for at dele hestene ind i grupper og mindske smitterisikoen for øvrige heste på gården, og i nærområdet.
 • Hold øje med de kliniske kværke symptomer. Tag temperatur på alle heste to gange dagligt. Heste der har temperatur der overstiger 38,5 °C sættes i karantæne umiddelbart.
 • Syge heste skal helst ikke håndteres af de samme personer som håndterer de raske heste. Tænk på at smitte kan ske igennem tøj og udstyr, og det er derfor vigtigt at skifte tøj, og ikke blande udstyr mellem de ulige grupperne.
 • Sæt op skilte med tydelig information.

Efter sygdomsudbruddet

 • Rengør stalden efter udbruddet.
 • Find, og behandle raske smittebærere.
 • Se over hestenes vaccinationsstatus.

Tips og råd til hesteejere

Trafiklyssystemet:

RØD GRUPPE
Isoler umiddelbart heste der har kliniske symptomer. Tænk på at ikke sprede smitten til heste i gul og grøn gruppe igennem f.eks. tøj og udstyr. Vask hænder grundigt mellem håndtering af ulige heste.

GUL GRUPPE
Alle heste der har været i kontakt med heste i rød gruppe, men som ikke har udviklet symptomer, placeres i denne gruppe, og overvåges dagligt. Om en hest pludselig udviser symptomer på klinisk sygdom, skal den umiddelbart flyttes til rød gruppe.

GRØN GRUPPE
Her placeres alle heste som ikke har været i kontakt med nogen hest i den røde- eller gule gruppe. Om en hest viser tegn til sygdom flyttes den direkte til den røde gruppe.

For at huske smittebeskyttelsen kan du downloade vores brochure og have den tilgængelig i stalden.

Tips og råd til hesteejere

Bør smittede heste behandles?

Behandling af akutte tilfælde

De fleste heste der er syge, bliver raske igen uden behandling, restitutionsperioden tager tid- normalt mellem tre til seks uger dersom det ikke opstår komplikationer. Dersom heste der er eksponeret med smitte tidligt behandles med antibiotika (penicillin) kan det forhindre at bylder dannes.

Men:
 • Bylder i lymfeknuderne kan hurtigt vokse sig så store at antibiotika ikke hjælper tilstrækkelig.
 • Behandling kan være nødvendig i flere uger, og infektionen kan også blusse op igen efter behandlingens slut.
 • Resistens mod antibiotika er et voksende problem. (Fonseca mfl., 2020, Veterinary Record).
 • Behandling med antibiotika kan forstyrre den naturlige immunprocessen.

Alvorlige tilfælde kræver akutbehandling med antibiotika, kortikosteroider og/eller operation (trakeotomi).

Behandling af smittebærere

 • Konkrement fjernes fysisk.
 • Benzylpenicillinprokain administreres i luftposerne.
 • Systemiske antibiotika gives i to uger.
 • Gentagne endoskopier, og skylninger indtil man kan konstatere at hesten er fri for infektion.