For veterinærer2022-09-09T09:23:21+00:00

For veterinærer

Det findes en vaccine.
Strangvac®

Strangvac en vaccine mod kværke

Strangvac® er en vaccine mod kværke som administreres intramuskulært for aktiv immunisering af heste fra 8 måneders alder (vaccinen er testet for sikker anvendelse for heste fra 5 måneders alderen) med indikationerne:

Reduktion af kliniske tegn* i den akutte fasen av infektion med Streptococcus equi.

Reduktion af bylder i de submandibulære og retropharyngeale lymfeknuder.

*Kliniske symptomer som feber, hoste, synkebesvær og tegn på nedsat almentilstand og appetit.

Hvilken teknik anvendes i Strangvac?

I Strangvac anvendes en innovativ teknik med fusioneret rekombinante proteiner. DNA-fragment som koder for otte vigtige proteiner hos S. equi sættes sammen til tre syntetiske ”gener” som introduceres i Escherichia coli-bakterier. E. coli dyrkes i gærtanker og fremstiller respektive protein med de syntetiske generne som tegninger. Efter gæringen lyseres E. coli, hvorpå proteinerne ekstraheres og renses. Derefter kan de anvendes i Strangvac. Læg mærke til at Strangvac ikke indeholder S. equi, hverken i bakterieform eller som DNA. Derfor giver vaccinen muligheden til at differentiere smittede heste fra vaccinerede med tilgængelig diagnostik.

Hvilke S. equi-antigen indeholder Strangvac?

Strangvac indeholder følgende proteiner:

 • Protein IdeE, som består af S. equi-antigen IdeE.
 • Rekombinant protein Eq85, som består af S. equi-antigen Eq5 og Eq8.
 • Rekombinant protein CCE, som består af S. equi-antigen CNE, SclF, SclI, SclC og EAG.

Alle disse antigenerne udenom IdeE findes på bakteriens ydre. Antistoffer som genereres mod dem antages at være opsoniska og hindrer bakterien fra at få feste på vævsoverfalder. På den måde blokeres disse vigtige proteiners mulighed til at hjælpe S. equi til at forårsage sygdom. De syv cellevægsproteinerne er festet på ydersiden af bakteriens cellevæg. CNE binder til kollagen, og Strangvac udløser reaktioner der blokerer S. equis evne til at binde til kollagen (Righetti mfl., 2021, Equine Veterinary Journal). EAG binder til alfa 2-makroglobulin, serumalbumin og IgG2/IgG3. Funktionen hos SclF, SclI, SclC, Eq5 og Eq8 er end så længe ukendte– sandsynligvis påvirker de nok ikke bare vedhæftningsevnen, eftersom mange proteiner i disse klasserne har et flertal funktioner som bidrager til at vildlede værtens immunforsvar. Værd at notere er at såvel SclF som SclI, SclC og Eq8 kræves for at S. equi skal kunne forårsage kværke hos heste. De immunreaktioner som Strangvac udløser indebærer således dels at S. equi markeres for at bekæmpes/dræbes af immunforsvaret, dels at nøglefunktioner for smitsomheden blokeres, hvilket gør det sværere før S. equi at forårsage kværke.

Beskytter Strangvac mod alle naturligt forekommende S. equi-stammer?

De antigen som anvendes i Strangvac er meget velbevaret. Derfor beskytter Strangvac sandsynligvis mod samtlige S. equi-varianter som i dag er spredt i verden (Frosth m.fl., 2022, Equine Veterinary Journal). Strangvac indeholder otte antigen, og mindst seks af disse fandtes i samtlige 759 stammer i kortlægningen. I 98 procent af stammerne fandtes højst en afvigende aminosyre sammenlignet med de 1 580 aminosyrer som udgør Strangvacs otte antigen. Strangvac er baseret på stammen BAPS2 (den mest almindelige årsag til kværke i Europa), mens de studier som målte Strangvacs effektivitet brugte den heterologe stammen BAPS5, som er den næst hyppigste S. equi-typen i Europa.

– Giver en hest som vaccineres med Strangvac positive prøvesvar for kværke?

Nej – Strangvac indeholder ikke levende S. equi eller DNA fra S. equi. Det vil derfor ikke genereres positive prøvesvar fra bakteriel dyrkning eller PCR- tester af heste der er vaccineret med Strangvac, medmindre dyret for nylig har været smittet med S. equi.

Videre indeholder Strangvac ingen proteiner som bruges ved blodtestning for kværke. Vaccinerede heste giver derfor heller ikke seropositive prøvesvar, medmindre de har været eksponeret for S. equi.

For veterinærer

Strangvac en vaccine mod kværke
DET FINDES EN VACCINE – STRANGVAC2022-06-23T10:16:19+00:00

Strangvac® er en vaccine mod kværke som administreres intramuskulært for aktiv immunisering af heste fra 8 måneders alder (vaccinen er testet for sikker anvendelse for heste fra 5 måneders alderen) med indikationerne:

Reduktion af kliniske tegn* i den akutte fasen av infektion med Streptococcus equi.

Reduktion af bylder i de submandibulære og retropharyngeale lymfeknuder.

*Kliniske symptomer som feber, hoste, synkebesvær og tegn på nedsat almentilstand og appetit.

Hvilken teknik anvendes i Strangvac?

I Strangvac anvendes en innovativ teknik med fusioneret rekombinante proteiner. DNA-fragment som koder for otte vigtige proteiner hos S. equi sættes sammen til tre syntetiske ”gener” som introduceres i Escherichia coli-bakterier. E. coli dyrkes i gærtanker og fremstiller respektive protein med de syntetiske generne som tegninger. Efter gæringen lyseres E. coli, hvorpå proteinerne ekstraheres og renses. Derefter kan de anvendes i Strangvac. Læg mærke til at Strangvac ikke indeholder S. equi, hverken i bakterieform eller som DNA. Derfor giver vaccinen muligheden til at differentiere smittede heste fra vaccinerede med tilgængelig diagnostik.

Hvilke S. equi-antigen indeholder Strangvac?

Strangvac indeholder følgende proteiner:

 • Protein IdeE, som består af S. equi-antigen IdeE.
 • Rekombinant protein Eq85, som består af S. equi-antigen Eq5 og Eq8.
 • Rekombinant protein CCE, som består af S. equi-antigen CNE, SclF, SclI, SclC og EAG.

Alle disse antigenerne udenom IdeE findes på bakteriens ydre. Antistoffer som genereres mod dem antages at være opsoniska og hindrer bakterien fra at få feste på vævsoverfalder. På den måde blokeres disse vigtige proteiners mulighed til at hjælpe S. equi til at forårsage sygdom. De syv cellevægsproteinerne er festet på ydersiden af bakteriens cellevæg. CNE binder til kollagen, og Strangvac udløser reaktioner der blokerer S. equis evne til at binde til kollagen (Righetti mfl., 2021, Equine Veterinary Journal). EAG binder til alfa 2-makroglobulin, serumalbumin og IgG2/IgG3. Funktionen hos SclF, SclI, SclC, Eq5 og Eq8 er end så længe ukendte– sandsynligvis påvirker de nok ikke bare vedhæftningsevnen, eftersom mange proteiner i disse klasserne har et flertal funktioner som bidrager til at vildlede værtens immunforsvar. Værd at notere er at såvel SclF som SclI, SclC og Eq8 kræves for at S. equi skal kunne forårsage kværke hos heste. De immunreaktioner som Strangvac udløser indebærer således dels at S. equi markeres for at bekæmpes/dræbes af immunforsvaret, dels at nøglefunktioner for smitsomheden blokeres, hvilket gør det sværere før S. equi at forårsage kværke.

Beskytter Strangvac mod alle naturligt forekommende S. equi-stammer?

De antigen som anvendes i Strangvac er meget velbevaret. Derfor beskytter Strangvac sandsynligvis mod samtlige S. equi-varianter som i dag er spredt i verden (Frosth m.fl., 2022, Equine Veterinary Journal). Strangvac indeholder otte antigen, og mindst seks af disse fandtes i samtlige 759 stammer i kortlægningen. I 98 procent af stammerne fandtes højst en afvigende aminosyre sammenlignet med de 1 580 aminosyrer som udgør Strangvacs otte antigen. Strangvac er baseret på stammen BAPS2 (den mest almindelige årsag til kværke i Europa), mens de studier som målte Strangvacs effektivitet brugte den heterologe stammen BAPS5, som er den næst hyppigste S. equi-typen i Europa.

– Giver en hest som vaccineres med Strangvac positive prøvesvar for kværke?

Nej – Strangvac indeholder ikke levende S. equi eller DNA fra S. equi. Det vil derfor ikke genereres positive prøvesvar fra bakteriel dyrkning eller PCR- tester af heste der er vaccineret med Strangvac, medmindre dyret for nylig har været smittet med S. equi.

Videre indeholder Strangvac ingen proteiner som bruges ved blodtestning for kværke. Vaccinerede heste giver derfor heller ikke seropositive prøvesvar, medmindre de har været eksponeret for S. equi.

EFFEKTIVITET OG SIKKERHED2022-06-29T09:08:50+00:00

Studiens udformning
 • 32 ponyer: 16 vaccinerede individer, 16 kontrolindivider.
 • Den vaccinerede gruppen modtog Strangvac 2 ml IM.
 • Kontrolgruppen modtog placebo-vaccine (indeholdt kun adjuvans).
 • S. equi-stamme Se4047 introduceredes, 5×10-7 CFU i begge næsebor.
Diagram
Resultat
Strangvac har effekt fra anden uge efter andre vaccinedose:
 • 100 procent af kontrolponyerne (n = 16) fik kværke.
 • Symptomreduktion hos 31 procent af Strangvac-ponyerne (5/16 feberfrie, P = 0,04).
 • Den akutte sygdomsfase er mindre alvorlig, og indtræder langsommere.
 • Færre bylder i lymfeknuderne.
Graph 1
Denne graf viser kropstemperatur.
11 af 16 vaccinerede ponyer fik feber, men med langsommere indtræden.
Graph 3
Denne graf viser antallet af bylder i lymfeknuderne, som var signifikant færre i Strangvac- vaccinerede ponyer.

Studiens udformning
 • 16 ponyer: 12 vaccinerede individer, 4 kontrolindivider.
 • Den vaccinerede gruppe modtog Strangvac 2 ml IM.
 • Kontrolgruppen modtog placebo-vaccine (indeholdt kun adjuvans).
 • S. equi-stammen Se4047 introduceredes, 5×10-7 CFU i begge næsebor.
Diagram
Resultat
Strangvac har effekt to måneder efter anden vaccinedose.
 • 100 procent af placebo-ponnyerne (n = 4) fik kværke
 • Symptomreduktion hos 58 procent af Strangvac- ponyerne (7/12 feberfrie, P = 0,09).
 • Den akutte sygdomsfase er mindre alvorlig og indtræder langsommere, med færre bylder i lymfeknuderne.
Graph 1
Denne graf viser kropstemperatur.
5 af 12 vaccinerede ponyer fik feber, men med langsommere indtræden.
Graph 3
Denne graf viser antallet af bylder i lymfeknuderne, som var signifikant færre i Strangvac- vaccinerede ponyer.

Studie: ”IdeE activity post-vaccination” (Righetti m.fl., 2021, Equine Veterinary Journal).

IdeE klyver immunglobulin och skyddar S. equi från immunförsvaret (Lannergård och Guss 2006, FEMS Microbiology Letters, samt Hulting m.fl., 2009, FEMS Microbiology Letters).
När IdeE adderas till vaccinprototyper förbättras ponnyernas skydd (Guss m.fl., 2009, PLoS Pathogens).

Studiens utformning
 • 43 ponnyer: 28 vaccinerade individer, 15 kontrollindivider.
 • Den vaccinerade gruppen erhöll Strangvac 2 ml IM tre gånger. Den tredje dosen gavs tre, sex eller tolv månader efter andra dosen.
 • Kontrollgruppen erhöll placebo-vaccin (innehöll endast adjuvans).
 • Serumprover togs och anti-IdeE-svaret uppmättes genom konventionell iELISA, medan neutraliseringen av IdeE:s antikroppsklyvning uppmättes med Western Blot-analys.
Resultat

Resultat IdeE-aktiviteten neutraliseras alltjämt av serum från ponnyer sex månader efter andra vaccindosen (Righetti m.fl., 2021, Equine Veterinary Journal).

Efter andra dosen skapas ett immunminne som består i tolv månader. Förnyad vaccination under denna period ger ett antikroppssvar i blod och nässekret likt det som kan observeras efter andra vaccindosen.

Studie: ”Antibody response in serum and nasal secretions after 3 vaccinations (3rd dose given 3, 6 or 12 months after 2nd dose)” (Robinson m.fl., 2020, Vaccine).

Studiens utformning
 • 12 ponnyer, samtliga vaccinerades.
 • Den vaccinerade gruppen erhöll Strangvac 2 ml IM.
 • Antikroppssvaret avseende samtliga tre vaccinkomponenter mättes i prover från serum och nässköljningar.
Diagram
Resultat

Immunminne förelåg hos de vaccinerade hästarna under tolv månader efter andra dosen, och kan aktiveras av ytterligare en Strangvac-dos.

Nedanstående grafer visar nivåerna av olika antikroppstyper i prover från serum och nässköljningar:

 • Strangvac-inducerat antikroppssvar i blodserum och nässekret.
 • Det förhöjda immunsvaret bestod efter vaccination. Uppföljningsdoser administrerades efter tre, sex eller tolv månader.
Diagram
Skyddsnivån jämfört med två vaccindoser har konstaterats öka avsevärt om en tredje vaccindos administreras tre månader efter den andra dosen.
Studie: ”Enhanced immunity post-3rd vaccination” (Robinson m.fl., 2020, Vaccine).
Diagram
Studiens utformning
 • 31 ponnyer: 16 vaccinerade individer, 15 kontrollindivider.
 • Den vaccinerade gruppen erhöll Strangvac 2 ml IM.
 • Kontrollgruppen erhöll placebo-vaccine (innehöll endast adjuvans).
 • S. equi-stam Se4047 introducerades, 5×10-7 CFU i vardera näsborren.
Resultat
En tredje vaccindos tre månader efter den andra dosen förbättrar skyddet till 94 procent.
 • 100 procent av kontroll-ponnyerna (n = 15) fick kvarka.
 • Symtomreduktion hos 94 procent av Strangvac-ponnyerna (15/16 feberfria, P < 0,0001).
 • Inga bölder i lymfknutorna hos 94 procent av Strangvac-ponnyerna, P = 0,00001.
Graph 1

This graph shows body temperature.

Only one vaccinated pony became pyretic.

Graph 3

This graph shows the number of lymph node abscesses.

Only one Strangvac-vaccinated pony developed an abscess.

Tester har vist at Strangvac er sikker at bruge på heste fra fem måneders alder.

Strangvac indeholder ikke levende S. equi og kan derfor heller ikke forårsage kværke.

Følgende bivirkninger kan forekomme efter vaccination med Strangvac:

 • Forbigående øgning af kropstemperaturen med op til 2,6°C i et til fem døgn (meget almindeligt)
 • Forbigående lokale reaktioner i vævet omkring injektionsstedet, som varme, ømhed og hævelse, cirka 5 cm i diameter (meget almindeligt).
 • Nedsat ædelyst og adfærdsændringer i et døgns tid (almindeligt).
 • Rendende øjne, i nogen tilfælde med mukopurulens og fra begge øjne (meget almindeligt).
 • Anafylaxlignende reaktioner forekommer i yderst sjældne tilfælde.

Se produktresumé for en fuldstændig beskrivelse af samtlige bivirkninger.

ANVENDELSE2022-09-09T09:50:23+00:00
strangles vaccination

Strangvac er en vaccine mod kværke som administreres intramuskulært. Vaccinen kan anvendes for at lindre hestens kliniske symptomer under den akutte fasen, og mindske antallet bylder i de submandibulære og retrofaryngale lymfeknuder.

Kliniske symptomer er blandt andet feber, hoste, synkebesvær og nedsat almentilstand (nedsat ædelyst og adfærdsændringer).

Administrering

Hver dosis (2 ml) administreres intramuskulært.

Opbevaring

Opbevares og transporteres koldt (2°C–8°C). Må ej fryses. Beskyt ampullen mod lys igennem at opbevare den i forpakningen.

ALMINDELIGE SPØRGSMÅL2022-06-22T21:41:00+00:00
– Hvilke heste kan vaccineres?

Raske heste, fra otte måneders alder.

Vaccination anbefales især for:
 • Heste som skal sælges, deltage i stævner eller andre arrangement der de kan eksponeres for smitte.
 • Heste i områder med konstateret udbrud med kværke.
 • Heste der står opstaldet et sted hvor der ofte kommer nye heste ind i virksomheden.

Produktet har endnu ikke sikkerhedsstatus til drægtige hopper eller avlshingste.

– Kan man kombinere Strangvac med andre vacciner?

Beslutningen om at bruge Strangvac før eller efter et andet veterinærmedicinsk produkt bør besluttes i hvert enkelte tilfælde.

– Bør jeg vaccinere ved konstateret udbrud?

Er ikke testet.

Nogen retningslinjer:

Heste med kliniske symptom bør ikke vaccineres, ej heller dyr der har været i kontakt med disse. Vaccinerede heste der ikke har været i kontakt med smittede dyr >2 måneder siden seneste dosis: En opfølgningsdosis nødvendig. giver bedst mulig immunitet <2 måneder siden seneste dosis: Ingen opfølgnings dosis

Uvaccinerede heste

Indled grundvaccination – en delvis beskyttelse findes to uger efter den andre dosis

– Bør jeg vaccinere ungheste, gamle heste eller heste som ikke konkurrerer?

Unge og gamle individer som smittes af S. equi løber størst risiko for alvorligt sygdomsforløb, men heste i alle aldre kan rammes.

Strangvacs påvirkning på smittespredningen har endnu ikke blevet testet i felt, men generelt for vacciner gælder at vaccinering styrker flokimmuniteten og mindsker smittetrykket på populationsniveau.

– Kan vaccinerede heste smitte?

Ingen vaccine beskytter 100% og vaccinerede heste kan stadig blive inficeret og sprede smitte videre. Allerede efter andre dosis har Strangvac vist god beskyttelse i studier der vaccinerede heste, eksponerer for bakterieniveauer der ligger langt over hvad som er vanlig i tilfælde med naturlig spredning i felt. Selv en hest der er blevet inficeret, er normalvis mindre smitsom når symptomerne og infektionen er mildere publicerede studier har Stangvac vist en meget høj effekt efter en tredje så kaldet boosterdosis. (Robinson m.fl., 2020, Vaccine).

– Hvor længe er min hest beskyttet fra kværke?

Strangvac er en ny vaccine, og våre kundskaber om beskyttelsens varighed er begrænsede. Vist er at vaccinerede heste er beskyttet mod smitte under to måneder efter den andre dosis (Robinson m.fl., 2020, Vaccine). Vaccinerede heste har et antistof respons der neutraliserer et vigtigt S. equi-protein under seks måneder efter den andre dosis (Righetti m.fl., 2021). Under tolv måneder efter den andre dosis finnes det hos vaccinerede heste et immunt minde, som kan aktiveres igennem en ny dosis Strangvac (Robinson m.fl., 2020, Vaccine).

– Kommer min vaccinerede hest til at få positive prøvesvar ved kværke-testning?

NEJ: Strangvac indeholder ingen levende S. equi-celler. Ingen positive prøvesvar fra bakteriedyrkning genereres af vaccinerede heste, medmindre hesten for nylig har været smittet med S. equi.

NEJ: Strangvac indeholder intet DNA fra S. equi. Ingen positive prøvesvar fra PCR-tester generes af vaccinerede heste, medmindre dyret er smittet med S. equi.

NEJ: Strangvac indeholder ingen proteiner som anvendes ved blodtesting for kværke Vaccinerede heste giver ingen seropositve prøvesvar, medmindre hesten har været eksponeret for S. equi.

– Hvilke bivirkninger kan jeg regne med?

Feber:

En forbigående øgning i kropstemperatur med op til 2,6°C kan forekomme i et til fem døgn efter vaccination.

Injektionsstedet:

Forbigående lokale reaktioner kan forekomme i vævet rundt injektionsstedet i et til fem døgn efter vaccination, som oftest varme, ømhed og hævelse indtil 8 cm i diameter.

Øjne:

Rendende øjne kan forekomme fra et til fem døgn efter vaccination

Nedsat ædelyst og adfærdsændringer:

Nedsatt foderlust och beteendeförändringar kan förekomma under ett dygn efter vaccinationen.

– Beskytter Strangvac mod ulige smittevarianter?

Strangvac bygger på BAPS2, som er Europas vanligste S. equi-stamme. I totalt 456 af 457 (99,8 procent) isolat af denne dominerende ST-151-varianten stemte 1 579 af 1 580 aminosyrer overens med dem i Strangvac (det afvigende isolatet havde til og med et forkortet CNE-antigen).

Strangvac er testet med, og konstateret beskyttelse mod, den næst almindelige S. equi-varianten i Europa, BAPS5 (heterolog challenge). I samtlige 137 BAPS5-isolat stemte de1 579 aminosyrer overens med de 1 580 aminosyrerne i Strangvac.

HAR DU FLERE SPØRGSMÅL?

ØNSKER DU AT VIDE MERE?2022-06-22T21:44:18+00:00
REFERENCE2022-06-22T21:47:11+00:00

Effektivitet og sikkerhed

Studiens udformning
 • 32 ponyer: 16 vaccinerede individer, 16 kontrolindivider.
 • Den vaccinerede gruppen modtog Strangvac 2 ml IM.
 • Kontrolgruppen modtog placebo-vaccine (indeholdt kun adjuvans).
 • S. equi-stamme Se4047 introduceredes, 5×10-7 CFU i begge næsebor.
Diagram
Resultat
Strangvac har effekt fra anden uge efter andre vaccinedose:
 • 100 procent af kontrolponyerne (n = 16) fik kværke.
 • Symptomreduktion hos 31 procent af Strangvac-ponyerne (5/16 feberfrie, P = 0,04).
 • Den akutte sygdomsfase er mindre alvorlig, og indtræder langsommere.
 • Færre bylder i lymfeknuderne.
Graph 1
Denne graf viser kropstemperatur.
11 af 16 vaccinerede ponyer fik feber, men med langsommere indtræden.
Graph 3
Denne graf viser antallet af bylder i lymfeknuderne, som var signifikant færre i Strangvac- vaccinerede ponyer.

Studiens udformning
 • 16 ponyer: 12 vaccinerede individer, 4 kontrolindivider.
 • Den vaccinerede gruppe modtog Strangvac 2 ml IM.
 • Kontrolgruppen modtog placebo-vaccine (indeholdt kun adjuvans).
 • S. equi-stammen Se4047 introduceredes, 5×10-7 CFU i begge næsebor.
Diagram
Resultat
Strangvac har effekt to måneder efter anden vaccinedose.
 • 100 procent af placebo-ponnyerne (n = 4) fik kværke
 • Symptomreduktion hos 58 procent af Strangvac- ponyerne (7/12 feberfrie, P = 0,09).
 • Den akutte sygdomsfase er mindre alvorlig og indtræder langsommere, med færre bylder i lymfeknuderne.
Graph 1
Denne graf viser kropstemperatur.
5 af 12 vaccinerede ponyer fik feber, men med langsommere indtræden.
Graph 3
Denne graf viser antallet af bylder i lymfeknuderne, som var signifikant færre i Strangvac- vaccinerede ponyer.

Studie: ”IdeE activity post-vaccination” (Righetti m.fl., 2021, Equine Veterinary Journal).

IdeE klyver immunglobulin och skyddar S. equi från immunförsvaret (Lannergård och Guss 2006, FEMS Microbiology Letters, samt Hulting m.fl., 2009, FEMS Microbiology Letters).
När IdeE adderas till vaccinprototyper förbättras ponnyernas skydd (Guss m.fl., 2009, PLoS Pathogens).

Studiens utformning
 • 43 ponnyer: 28 vaccinerade individer, 15 kontrollindivider.
 • Den vaccinerade gruppen erhöll Strangvac 2 ml IM tre gånger. Den tredje dosen gavs tre, sex eller tolv månader efter andra dosen.
 • Kontrollgruppen erhöll placebo-vaccin (innehöll endast adjuvans).
 • Serumprover togs och anti-IdeE-svaret uppmättes genom konventionell iELISA, medan neutraliseringen av IdeE:s antikroppsklyvning uppmättes med Western Blot-analys.
Resultat

Resultat IdeE-aktiviteten neutraliseras alltjämt av serum från ponnyer sex månader efter andra vaccindosen (Righetti m.fl., 2021, Equine Veterinary Journal).

Efter andra dosen skapas ett immunminne som består i tolv månader. Förnyad vaccination under denna period ger ett antikroppssvar i blod och nässekret likt det som kan observeras efter andra vaccindosen.

Studie: ”Antibody response in serum and nasal secretions after 3 vaccinations (3rd dose given 3, 6 or 12 months after 2nd dose)” (Robinson m.fl., 2020, Vaccine).

Studiens utformning
 • 12 ponnyer, samtliga vaccinerades.
 • Den vaccinerade gruppen erhöll Strangvac 2 ml IM.
 • Antikroppssvaret avseende samtliga tre vaccinkomponenter mättes i prover från serum och nässköljningar.
Diagram
Resultat

Immunminne förelåg hos de vaccinerade hästarna under tolv månader efter andra dosen, och kan aktiveras av ytterligare en Strangvac-dos.

Nedanstående grafer visar nivåerna av olika antikroppstyper i prover från serum och nässköljningar:

 • Strangvac-inducerat antikroppssvar i blodserum och nässekret.
 • Det förhöjda immunsvaret bestod efter vaccination. Uppföljningsdoser administrerades efter tre, sex eller tolv månader.
Diagram
Skyddsnivån jämfört med två vaccindoser har konstaterats öka avsevärt om en tredje vaccindos administreras tre månader efter den andra dosen.
Studie: ”Enhanced immunity post-3rd vaccination” (Robinson m.fl., 2020, Vaccine).
Diagram
Studiens utformning
 • 31 ponnyer: 16 vaccinerade individer, 15 kontrollindivider.
 • Den vaccinerade gruppen erhöll Strangvac 2 ml IM.
 • Kontrollgruppen erhöll placebo-vaccine (innehöll endast adjuvans).
 • S. equi-stam Se4047 introducerades, 5×10-7 CFU i vardera näsborren.
Resultat
En tredje vaccindos tre månader efter den andra dosen förbättrar skyddet till 94 procent.
 • 100 procent av kontroll-ponnyerna (n = 15) fick kvarka.
 • Symtomreduktion hos 94 procent av Strangvac-ponnyerna (15/16 feberfria, P < 0,0001).
 • Inga bölder i lymfknutorna hos 94 procent av Strangvac-ponnyerna, P = 0,00001.
Graph 1

This graph shows body temperature.

Only one vaccinated pony became pyretic.

Graph 3

This graph shows the number of lymph node abscesses.

Only one Strangvac-vaccinated pony developed an abscess.

Tester har vist at Strangvac er sikker at bruge på heste fra fem måneders alder.

Strangvac indeholder ikke levende S. equi og kan derfor heller ikke forårsage kværke.

Følgende bivirkninger kan forekomme efter vaccination med Strangvac:

 • Forbigående øgning af kropstemperaturen med op til 2,6°C i et til fem døgn (meget almindeligt)
 • Forbigående lokale reaktioner i vævet omkring injektionsstedet, som varme, ømhed og hævelse, cirka 5 cm i diameter (meget almindeligt).
 • Nedsat ædelyst og adfærdsændringer i et døgns tid (almindeligt).
 • Rendende øjne, i nogen tilfælde med mukopurulens og fra begge øjne (meget almindeligt).
 • Anafylaxlignende reaktioner forekommer i yderst sjældne tilfælde.

Se produktresumé for en fuldstændig beskrivelse af samtlige bivirkninger.

Anvendelse

strangles vaccination

Strangvac er en vaccine mod kværke som administreres intramuskulært. Vaccinen kan anvendes for at lindre hestens kliniske symptomer under den akutte fasen, og mindske antallet bylder i de submandibulære og retrofaryngale lymfeknuder.

Kliniske symptomer er blandt andet feber, hoste, synkebesvær og nedsat almentilstand (nedsat ædelyst og adfærdsændringer).

Administrering

Hver dosis (2 ml) administreres intramuskulært.

Opbevaring

Opbevares og transporteres koldt (2°C–8°C). Må ej fryses. Beskyt ampullen mod lys igennem at opbevare den i forpakningen.

Almindelige spørgsmål:

– Hvilke heste kan vaccineres?

Raske heste, fra otte måneders alder.

Vaccination anbefales især for:
 • Heste som skal sælges, deltage i stævner eller andre arrangement der de kan eksponeres for smitte.
 • Heste i områder med konstateret udbrud med kværke.
 • Heste der står opstaldet et sted hvor der ofte kommer nye heste ind i virksomheden.

Produktet har endnu ikke sikkerhedsstatus til drægtige hopper eller avlshingste.

– Kan man kombinere Strangvac med andre vacciner?

Beslutningen om at bruge Strangvac før eller efter et andet veterinærmedicinsk produkt bør besluttes i hvert enkelte tilfælde.

– Bør jeg vaccinere ved konstateret udbrud?

Er ikke testet.

Nogen retningslinjer:

Heste med kliniske symptom bør ikke vaccineres, ej heller dyr der har været i kontakt med disse. Vaccinerede heste der ikke har været i kontakt med smittede dyr >2 måneder siden seneste dosis: En opfølgningsdosis nødvendig. giver bedst mulig immunitet <2 måneder siden seneste dosis: Ingen opfølgnings dosis

Uvaccinerede heste

Indled grundvaccination – en delvis beskyttelse findes to uger efter den andre dosis

– Bør jeg vaccinere ungheste, gamle heste eller heste som ikke konkurrerer?

Unge og gamle individer som smittes af S. equi løber størst risiko for alvorligt sygdomsforløb, men heste i alle aldre kan rammes.

Strangvacs påvirkning på smittespredningen har endnu ikke blevet testet i felt, men generelt for vacciner gælder at vaccinering styrker flokimmuniteten og mindsker smittetrykket på populationsniveau.

– Kan vaccinerede heste smitte?

Ingen vaccine beskytter 100% og vaccinerede heste kan stadig blive inficeret og sprede smitte videre. Allerede efter andre dosis har Strangvac vist god beskyttelse i studier der vaccinerede heste, eksponerer for bakterieniveauer der ligger langt over hvad som er vanlig i tilfælde med naturlig spredning i felt. Selv en hest der er blevet inficeret, er normalvis mindre smitsom når symptomerne og infektionen er mildere publicerede studier har Stangvac vist en meget høj effekt efter en tredje så kaldet boosterdosis. (Robinson m.fl., 2020, Vaccine).

– Hvor længe er min hest beskyttet fra kværke?

Strangvac er en ny vaccine, og våre kundskaber om beskyttelsens varighed er begrænsede. Vist er at vaccinerede heste er beskyttet mod smitte under to måneder efter den andre dosis (Robinson m.fl., 2020, Vaccine). Vaccinerede heste har et antistof respons der neutraliserer et vigtigt S. equi-protein under seks måneder efter den andre dosis (Righetti m.fl., 2021). Under tolv måneder efter den andre dosis finnes det hos vaccinerede heste et immunt minde, som kan aktiveres igennem en ny dosis Strangvac (Robinson m.fl., 2020, Vaccine).

– Kommer min vaccinerede hest til at få positive prøvesvar ved kværke-testning?

NEJ: Strangvac indeholder ingen levende S. equi-celler. Ingen positive prøvesvar fra bakteriedyrkning genereres af vaccinerede heste, medmindre hesten for nylig har været smittet med S. equi.

NEJ: Strangvac indeholder intet DNA fra S. equi. Ingen positive prøvesvar fra PCR-tester generes af vaccinerede heste, medmindre dyret er smittet med S. equi.

NEJ: Strangvac indeholder ingen proteiner som anvendes ved blodtesting for kværke Vaccinerede heste giver ingen seropositve prøvesvar, medmindre hesten har været eksponeret for S. equi.

– Hvilke bivirkninger kan jeg regne med?

Feber:

En forbigående øgning i kropstemperatur med op til 2,6°C kan forekomme i et til fem døgn efter vaccination.

Injektionsstedet:

Forbigående lokale reaktioner kan forekomme i vævet rundt injektionsstedet i et til fem døgn efter vaccination, som oftest varme, ømhed og hævelse indtil 8 cm i diameter.

Øjne:

Rendende øjne kan forekomme fra et til fem døgn efter vaccination

Nedsat ædelyst og adfærdsændringer:

Nedsat ædelyst og adfærdsændringer kan forekomme under et døgn efter vaccination.

– Beskytter Strangvac mod ulige smittevarianter?

Strangvac bygger på BAPS2, som er Europas vanligste S. equi-stamme. I totalt 456 af 457 (99,8 procent) isolat af denne dominerende ST-151-varianten stemte 1 579 af 1 580 aminosyrer overens med dem i Strangvac (det afvigende isolatet havde til og med et forkortet CNE-antigen).

Strangvac er testet med, og konstateret beskyttelse mod, den næst almindelige S. equi-varianten i Europa, BAPS5 (heterolog challenge). I samtlige 137 BAPS5-isolat stemte de1 579 aminosyrer overens med de 1 580 aminosyrerne i Strangvac.

HAR DU FLERE SPØRGSMÅL?

Ønsker du at vide mere?

Reference

Go to Top