Grundet at udbrud af kværke kan få så alvorlige konsekvenser, både for dyrets velbefindende og økonomisk, er forebyggende tiltag for at mindske risikoen for udbrud klart at foretrække fremfor at skulle håndtere et udbrud. Generelt er rutiner for at forebygge smitte og vaccination to vigtige forebyggende tiltag som ofte komplementerer hinanden i kampen mod infektionssygdommmer.

Ved at lære dig din hestes normale parameter, kan du hurtigt genkende tegn på sygdom, og tage de rigtige forholdsregler.

Hvilke er de vigtigste smittebeskyttelsesforanstatninger for at forebygge kværke, og andre infektionssygdommer hos heste?

Generelle anbefalinger:
 • Opstald heste i mindre afdelinger dersom anlægget er stort. Fordel gerne ungheste, drægtige hopper og stævneheste hver for sig.
 • Lad hestene gå i mindre grupper udenfor, og undgå direkte kontakt med andre grupper ved at have doble hegn.
 • Rengør vandkar/spand jævnligt.
 • Hav personligt udstyr til hver hest f.eks. trense og strigler.
 • Opret en plan for vaccination, parasitkontrol og ormebehandling. Spørg din dyrlæge om råd.
 • Opret en staldjournal der hestens temperatur, behandlinger, ormekur, og vaccinationer noteres.
 • Sørg for at det er mulighed for at vaske hænder!
 • Brug lædergrimer i stedet for nylongrimer.
 • Kontroller hestens temperatur jævnligt. Gerne en gang om dagen.
 • Identificer heste der er udsat for kværke igennem blodtestning og prøvetagning fra luftposerne, helst inden dyret ankommer eller under karantæneperioden.
Nye heste i stalden:
 • Sørg for at det findes en ankomst stald, eller en anden mulighed for at isolere nytilkomne heste i stalden i mindst tre uger.
 • Kontroller temperaturen på isolerede heste to gange dagligt.
 • Heste der kommer til stalden på tilfældigt besøg, skal vise vaccinationspapirer. Og skal ikke være i kontakt med andre heste i stalden.
Hestearrangement/Stævner:
 • Anvend egen transport, eller sørg for rengjort/desinficeret transport.
 • Lån ikke andres vandspand, og lån ikke ud din egen. Ved påfyldning af vand, sørg for at slangen ikke rører vandet.
 • Sørg for at din hest ikke har kontakt til andre heste.
 • Vandkop og krybbe skal være godt rengjort og desinficeret.
 • Vask hænder om du har været i kontakt med andre heste. Lad ikke fremmede mennesker røre ved din hest uden at have vasket hænder.

I filmen nedenfor får du vide mere om rutiner for smitte forebyggelse for at forhindre kværke.

Hvilke fordele giver vaccination mot infektionssygdomme?

Vaccination mod infektionssygdommmer hos hest kan:

 • Lindre de kliniske symptomer.
 • Mindske spredning af sygdom.
 • Giv både de enkelte heste og stalden som helhed en bedre beskyttelse.
 • Mindsker risikoen for at hestene bliver smittet af infektionssygdommmer når de transporteres eller deltager i hestearrangementer.

Formålet med vaccination er at beskytte det enkelte dyret mod smitte eller alvorlig sygdom dersom den inficeres, men også at mindske smittespredningen i almenhed igennem at mindske antal individer der er smitsomme- såkaldt flokimmunintet.

Hvad er DIVA, og hvorfor er det vigtigt?

Forkortelsen DIVA står for ”Differentiate Infected from Vaccinated Animals”, det vil sige at det er muligt at skille smittede dyr fra dem der er vaccineret. Heste der har modtaget vaccine med DIVA-egenskaber, kan deltage i arrangement, salg eller flyttes mellem stalde præcis som sædvanligt uden at give positive testsvar, udover hvis dyret har været udsat for smitte. Dette fylder en vigtig funktion i smitteforebyggelsen.

Vanlige spørgsmål om vaccination

– For hvilke heste er risikoen for at udsættes for infektionssygdommmer størst?

Unge og gamle individer som smittes har størst risiko for et alvorlig sygdomsforløb, men alle heste kan blive ramt. At vaccinere sårbare heste kan hjælpe med at beskytte dem mod unødig lidelse. At vaccinere er definitivt at anbefale i forbindelse med stævner, salg, eller eventuelle smittesprednings tilfælde, og for heste i områder med konstateret sygdomsudbrud.

– Skal jeg vaccinere alle hestene i stalden?

Hvis alle hestene i stalden vaccineres, øger flokimmuniteten, og dette leder til at smittespredningsrisikoen mindsker.

– Skal hesten i karantæne når jeg flytter den mellem stalde?

Det findes en række forskellige infektionssygdomme der kan ramme hesten. Hvor modtagelig din hest er afhænger af ulige faktorer som almentilstand, alder og vaccinations status. Det anbefales derfor altid at kombinere vaccination og andre smitteforebyggende tiltag. For at reducere risiko for smitte og alvorlig sygdom. Spørg din dyrlæge om råd!

– Kan jeg ride/starte stævner med hesten direkte efter vaccination?

Generelt anbefaler man at hesten ikke motioneres hårdt to-tre dage efter vaccination. En kortvarig feber efter vaccination er ikke ualmindeligt, og afspejler aktivering af immunforsvaret. Hvis din hest rammes af bivirkninger, skal disse rapporteres til Lægemiddelstyrelsen, ansvarlig dyrlæge, eller direkte til lægemiddelfirmaet som udvikler vaccinen.