Siden utbrudd av kverke kan få så alvorlige konsekvenser, både for dyrenes velvære, og økonomisk, er forebyggende tiltak for å redusere risikoen for infeksjon definitivt foretrukket fremfor å måtte håndtere et utbrudd. Generelt er smittevernrutiner og vaksinasjon to viktige forebyggende tiltak som ofte supplerer hverandre i kampen mot infeksjonssykdommer.

Ved å lære deg din hests normalverdier kan du raskt gjenkjenne tegn på sykdom og ta relevante tiltak.

De viktigste smitteverns tiltakene for å forebygge kverke, og andre infeksjonssykdommer hos hester er:

Generelle anbefalinger:
 • Stall hestene i mindre enheter hvis det er en stor stall. Gruppér unghester, drektige hopper, og konkurransehester hver for seg.
 • La hestene gå i mindre grupper utendørs, og unngå direkte kontakt med andre grupper ved å ha dobble gjerder.
 • Rengjør vannbøtter regelmessig.
 • Ha personlig utstyr for anleggets hester, som hodelag og børster.
 • Opprett en plan for vaksinasjoner, prøvetaking og markkur. Spør din veterinær om råd.
 • Opprett en stalljournal der hestens temperatur, behandlinger, markkur og vaksinasjoner noteres.
 • Sørg for at det er mulig å vaske hendene!
 • Bruk lærgrimer i stedet for nylongrimer
 • Kontroller hestenes temperatur regelmessig. Gjerne en gang daglig.
Nye hester i stallen:
 • Sørg for at det er en ankomststall,eller annen mulighet for å sette nylig ankomne hester i stallen i karantene i minst tre uker.
 • Identifiser hester som er utsatt for kverke ved hjelp av blodprøver og prøvetaking av luftsekker, helst før dyrene ankommer eller under karanteneperioden. Kontroller temperaturen på hestene i karantene to ganger daglig.
 • Hester som kommer til stallen på midlertidig besøk skal ha leverert hestens papirer og skal ikke ha kontakt med hester som bor i stallen.
Hestearrangementer / Konkurranser:
 • Bruk egen transport eller kun rengjort / desinfisert transport.
 • Lån ikke andres vannbøtter, og lån aldri ut din egen. Ved oppfylling av bøtte ikke la slangen berøre vannet.
 • Ikke la hesten ha kontakt med andre hester.
 • Vannkopp og krybbe skal være rengjort, og desinfisert.
 • Vask hendene dine hvis du har vært i kontakt med andre hester. La ingen fremmede mennesker røre hesten din uten å ha vasket hendene først.