Siden utbrudd av kverke kan få så alvorlige konsekvenser, både for dyrenes velvære, og økonomisk, er forebyggende tiltak for å redusere risikoen for infeksjon definitivt foretrukket fremfor å måtte håndtere et utbrudd. Generelt er smittevernrutiner og vaksinasjon to viktige forebyggende tiltak som ofte supplerer hverandre i kampen mot infeksjonssykdommer.

Ved å lære deg din hests normalverdier kan du raskt gjenkjenne tegn på sykdom og ta relevante tiltak.

De viktigste smitteverns tiltakene for å forebygge kverke, og andre infeksjonssykdommer hos hester er:

Generelle anbefalinger:
 • Stall hestene i mindre enheter hvis det er en stor stall. Gruppér unghester, drektige hopper, og konkurransehester hver for seg.
 • La hestene gå i mindre grupper utendørs, og unngå direkte kontakt med andre grupper ved å ha dobble gjerder.
 • Rengjør vannbøtter regelmessig.
 • Ha personlig utstyr for anleggets hester, som hodelag og børster.
 • Opprett en plan for vaksinasjoner, prøvetaking og markkur. Spør din veterinær om råd.
 • Opprett en stalljournal der hestens temperatur, behandlinger, markkur og vaksinasjoner noteres.
 • Sørg for at det er mulig å vaske hendene!
 • Bruk lærgrimer i stedet for nylongrimer
 • Kontroller hestenes temperatur regelmessig. Gjerne en gang daglig.
Nye hester i stallen:
 • Sørg for at det er en ankomststall,eller annen mulighet for å sette nylig ankomne hester i stallen i karantene i minst tre uker.
 • Identifiser hester som er utsatt for kverke ved hjelp av blodprøver og prøvetaking av luftsekker, helst før dyrene ankommer eller under karanteneperioden. Kontroller temperaturen på hestene i karantene to ganger daglig.
 • Hester som kommer til stallen på midlertidig besøk skal ha leverert hestens papirer og skal ikke ha kontakt med hester som bor i stallen.
Hestearrangementer / Konkurranser:
 • Bruk egen transport eller kun rengjort / desinfisert transport.
 • Lån ikke andres vannbøtter, og lån aldri ut din egen. Ved oppfylling av bøtte ikke la slangen berøre vannet.
 • Ikke la hesten ha kontakt med andre hester.
 • Vannkopp og krybbe skal være rengjort, og desinfisert.
 • Vask hendene dine hvis du har vært i kontakt med andre hester. La ingen fremmede mennesker røre hesten din uten å ha vasket hendene først.

I videoen under får du vite mer om tiltak for å forebygge kverke.

Hvilke fordeler gir vaksinasjon?

Vaksinasjon mot kverke kan:

 • Lindre de kliniske symptomene.
 • Redusere antallet byller, og spredningen av sykdommen.
 • Gir både enkeltstående hester, og stallen som helhet bedre beskyttelse.
 • Redusere risikoen for at hestene blir smittet med kverke under transport, eller ved deltakelse i hestebegivenheter.

Formålet med vaksinasjon er å oppnå optimal flokkimmunitet, som skjer når en stor andel av populasjonen er vaksinert. Da blir det vanskelig for smitten å spre seg, da bare et lite antall dyr kan bli infisert og videreformidle smitten.

HVA ER DIVA OG HVORFOR ER DET VIKTIG?

Forkortelsen DIVA står for «Differentiate Infected from Vaccinated Animals», det vil si at det er mulig å skille smittede dyr fra vaksinerte. Hester som er vaksinert med vaksine med DIVA-egenskaper kan delta i stevner, salg, og flyttes mellom gårder som vanlig, uten å gi positive prøveresultat(så lenge dyret ikke er eksponert for S.equi). Nylig har en ny intramusulær vaksine mot kverke blitt lansert, som ikke inneholder noen levende eller døde celler fra S.equi, men aktiverer immunforsvaret med åtte viktige proteiner. Forskjellen fra tidligere vaksiner gir denne proteinbaserte virkningsmekanisme ingen positive prøvesvar ved diagnostiske prøver. Vaksinerte hester kan derfor delta i stevner, salg eller flyttes mellom gårder akkurat som vanlig, uten å teste positivt(så lenge dyret ikke har vært eksponert for S.equi)

Vanlige spørsmål om vaksinasjon mot kverke:

– Hvilke hester har størst risiko for å bli smittet med kverke?

Unge, og gamle individer som blir smittet av S. equi, har størst risiko for alvorlig sykdomsforløp. Å vaksinere disse sårbare hestene beskytter dem mot å bli smittet av S. equi. Videre anbefales definitivt vaksinasjon før konkurranser, salg eller mulige smittespredningstilfeller, og for hester i områder med bekreftede utbrudd av kverke. Hvis alle hestene i stallen blir vaksinert, øker flokkimmuniteten samtidig som risikoen for smittespredning reduseres.

– Bør jeg vaksinere mine hester hvis det er et tilfelle av kverke i stallen?

Det er et antall vaksineringsretningslinjer når utbrudd oppstår eller høyrisiko situasjoner foreligger:

 • Hester med kliniske symptomer, og dyr som kommer i kontakt med dem, bør ikke vaksineres.
 • Vaksinerte hester som ikke har vært i kontakt med smittede dyr:
  • > 2 måneder etter siste dose: oppfølgingsdoser maksimerer immuniteten.
  • < 2 måneder etter siste dose: oppfølgingsdose trengs ikke.
 • Uvaksinerte hester:
  • begynn den første vaksinasjonsrunden, som gir et partielt beskyttelse to uker etter den andre dosen.
– Må jeg likevel sette hesten i karantene hvis jeg flytter den mellom forskjellige staller?

Det avhenger av biosikkerhetspolitikken til den nye stallen, og om hesten også er vaksinert mot andre hesteinfeksjoner som influensa og herpes. Når det gjelder kverke, er det ikke lenger noen grunn til å sette vaksinerte hester i karantene.

– Kommer min vaksinerte hest til å gi positive prøveresultater på kverketesting?

Generelt anbefales det at hesten ikke skal mosjoneres hardt i to til tre dager etter vaksinasjon. En kortvarig feber etter vaksinasjon er ikke uvanlig, det avspeiler aktiveringen av immunforsvaret. Hvis din hest opplever bivirkninger, skal disse rapporteres til Legemiddelverket, ansvarlig veterinær eller direkte til det medisinalfirma, som producerer vaksinen.

– Kan jeg ri/konkurrere med hesten umiddelbart etter vaksinasjonen?

Generelt anbefales det ikke å trene hesten de første to-tre dagene etter vaksinasjonen. Det avhenger av om hesten reagerer på vaksinen ved økt kroppstemperatur, eller ikke. En kortvarig feber etter vaksinasjonen er ikke uvanlig – det reflekterer aktiveringen av immunforsvaret.