Eftersom utbrott av kvarka kan få så allvarliga konsekvenser, såväl för djurens välbefinnande som ekonomiskt, är förebyggande åtgärder för att minska risken för infektion definitivt att föredra framför att behöva hantera ett utbrott. Generellt är smittskyddsrutiner och vaccination två viktiga förebyggande åtgärder som kompletterar varandra i kampen mot infektionssjukdomar.

Genom att lära dig din hästs normalvärden kan du snabbt känna igen tecken på sjukdom och ta till relevanta åtgärder.

Vilka är de viktigaste smittskyddsåtgärderna för att förebygga kvarka och andra infektionssjukdomar hos hästar?

Generella rekommendationer:
 • Stalla upp hästarna i mindre enheter om det är en stor anläggning. Gruppera unghästar, dräktiga ston och tävlingshästar för sig.
 • Låt hästarna gå i mindre grupper utomhus och undvik direktkontakt med andra grupper genom att ha dubbla staket.
 • Rengör vattenkar regelbundet.
 • Ha personlig utrustning för anläggningens hästar, t.ex träns och ryktborstar.
 • Upprätta en plan för vaccinationer, träckprovtagning och avmaskning. Fråga din veterinär om råd.
 • Upprätta en stalljournal där hästens temperatur, behandlingar, avmaskningar och vaccinationer noteras.
 • Se till att det finns möjlighet att tvätta händerna!
 • Använd lädergrimmor istället för nylongrimmor.
 • Kontrollera hästarnas temperatur regelbundet. Gärna en gång dagligen.
Nya hästar på anläggningen:
 • Se till att det finns ett ankomststall eller annan möjlighet att sätta nytillkomna hästar på gården i karantän i minst tre veckor.
 • Identifiera hästar som utsatts för kvarka genom blodprov och provtagning av luftsäckar, helst innan djuren anländer eller under karantänperioden.Kontrollera temperaturen på hästarna i karantän två gånger dagligen.
 • Hästar som kommer till gården på tillfälligt besök ska ha lämnat hästägarförsäkran och ska inte tillåtas att ha kontakt med hästar som bor på gården.
Hästevenemang/Tävlingar
 • Använd egen transport eller endast väl rengjord/desinficerad transport
 • Låna inte andras vattenhinkar och låna aldrig ut din egen vattenhink. Vid påfyllning av hink, låt inte slangen vidröra vattnet.
 • Låt inte hästen ha kontakt med andra hästar.
 • Vattenkopp och krubba ska vara väl rengjorda och desinficerade
 • Tvätta händerna om du varit i kontakt med andra hästar. Låt inga främmande människor röra din häst utan att ha tvättat händerna innan.

I filmen nedan får du veta mer om smittskyddsåtgärder som kan bidra till att förebygga kvarka.

Vilka fördelar ger vaccination mot infektionssjukdomar?

Vaccination mot infektionssjukdomar hos häst kan:

 • Lindra de kliniska symtomen.
 • Minska sjukdomsspridningen.
 • Ge både de enskilda hästarna och gården som helhet ett bättre skydd.
 • Minska risken för att hästarna smittas av infektionssjukdomar när de transporteras eller deltar i hästevenemang.

Syftet med vaccination är att skydda det enskilda djuret mot smitta eller allvarlig sjukdom om det ändå infekteras, men också att minska smittspridning i allmänhet genom att minska antalet individer som blir smittsamma – så kallad flockimmunitet.

Vad är diva och varför är det viktigt?

Förkortningen DIVA står för ”Differentiate Infected from Vaccinated Animals”, det vill säga att det går att särskilja smittade djur från vaccinerade. Hästar som erhållit vaccin med DIVA-egenskaper kan delta i evenemang och försäljningar eller flyttas mellan gårdar precis som vanligt, utan att ge positiva testsvar, såvida djuren inte har exponerats för smittan i fråga. Detta fyller en viktig funktion i smittskyddsarbetet.

Vanliga frågor om vaccination

– För vilka hästar är risken att drabbas av infektionssjukdomar störst?

Unga och gamla individer som smittas löper störst risk för allvarliga sjukdomsförlopp, men alla hästar kan drabbas. Att vaccinera sårbara hästar kan hjälpa till att skydda dem från onödigt lidande. Vidare är vaccination definitivt att rekommendera inför tävlingar, försäljning eller eventuella smittspridningstillfällen, liksom för hästar i områden med konstaterade sjukdomsutbrott.

– Ska jag vaccinera alla hästar på gården?

Om alla gårdens hästar vaccineras ökar flockimmuniteten, vilket leder till att smittspridningsrisken minskar.

– Måste jag sätta hästen i karantän om jag flyttar den mellan olika gårdar?

Det beror på vilken biosäkerhetspolicy den nya gården har, och på om hästen även har vaccinerats mot andra ekvina infektionssjukdomar som influensa och herpes. När det gäller kvarka finns det dock inte längre någon anledning att sätta vaccinerade hästar i karantän.

– Kommer min vaccinerade häst att generera positiva provsvar vid kvarka-testning?

Generellt brukar man rekommendera att hästen inte ska motioneras hårt under två-tre dagar efter vaccination. En kortvarig feber efter vaccination är inget ovanligt, det avspeglar aktiveringen av immunförsvaret. Om din häst drabbas av biverkningar ska dessa rapporteras till Läkemedelsverket, ansvarig veterinär, eller direkt till det läkemedelsföretag som tillverkar vaccinet.

– Kan jag rida/tävla med hästen direkt efter vaccination?

Generellt brukar man rekommendera att hästen inte ska motioneras under två-tre dagar efter vaccinationen. Det beror på om hästen reagerar på vaccinet genom förhöjd kroppstemperatur eller inte. En kortvarig feber efter vaccinationen är inget ovanligt – det avspeglar aktiveringen av immunförsvaret.