För veterinärer2022-09-09T09:22:04+00:00

För veterinärer

Det finns ett vaccin.
Strangvac®

Strangvac är ett vaccin mot kvarka som administreras intramuskulärt för aktiv immunisering av hästar från 8 månaders ålder (vaccinet har testats för säker användning på hästar från 5 månaders ålder) med indikationerna:

Minskning av kliniska tecken* i den akuta fasen av infektion med Streptococcus equi.

Minskning av antalet bölder i de submandibulära och retropharyngeala lymfknutorna.

*Kliniska symtom såsom feber, hosta, svårighet att svälja samt tecken på nedsatt allmäntillstånd och aptit.

Vilken teknik används i strangvac?

I Strangvac används en innovativ teknik med fusionerade rekombinanta proteiner. DNA-fragment som kodar för åtta viktiga proteiner hos S. equi kopplas ihop till tre syntetiska ”gener” som introduceras i Escherichia coli-bakterier. E. coli odlas i jästankar och tillverkar respektive protein med de syntetiska generna som ritningar. Efter jäsningen lyseras E. coli, varpå proteinerna extraheras och renas. Sedan kan de användas i Strangvac. Observera att Strangvac inte innehåller S. equi, vare sig i bakterieform eller som DNA. Därför ger vaccinet möjlighet att differentiera smittade hästar från vaccinerade med tillgänglig diagnostik.

vilka S. equi-antigen innehåller Strangvac?

Strangvac innehåller följande proteiner:

 • Protein IdeE, som består av S. equi-antigen IdeE.
 • Rekombinant protein Eq85, som består av S. equi-antigen Eq5 och Eq8.
 • Rekombinant protein CCE, som består av S. equi-antigen CNE, SclF, SclI, SclC och EAG.

Alla dessa antigen utom IdeE finns på bakteriens yta. Antikroppar som genereras mot dem antas vara opsoniska och hindra bakterien från att få fäste på vävnadsytor. På så sätt blockeras dessa viktiga proteiners förmåga att hjälpa S. equi att orsaka sjukdom. De sju cellväggsproteinerna är fästa på utsidan av bakteriens cellväggar. CNE binder till kollagen, och Strangvac utlöser reaktioner som blockerar S. equis förmåga att binda till kollagen (Righetti mfl., 2021, Equine Veterinary Journal). EAG binder till alfa 2-makroglobulin, serumalbumin och IgG2/IgG3. Funktionen hos SclF, SclI, SclC, Eq5 och Eq8 är än så länge okänd – troligtvis påverkar de dock inte bara vidhäftningsförmågan, eftersom många proteiner i dessa klasser har ett flertal funktioner som bidrar till att vilseleda värdens immunförsvar. Värt att notera är att såväl SclF som SclI, SclC och Eq8 krävs för att S. equi ska kunna orsaka kvarka hos hästar. De immunreaktioner som Strangvac utlöser innebär således dels att S. equi märks för att dödas av immunförsvaret, dels att nyckelfunktioner för smittsamheten blockeras, vilket gör det svårare för S. equi att orsaka kvarka.

Skyddar Strangvac mot alla naturligt förekommande S. equi-stammar?

De antigen som används i Strangvac är synnerligen välbevarade. Därför skyddar Strangvac sannolikt mot samtliga S. equi-varianter som i dag är spridda i världen (Frosth m.fl., 2022, Equine Veterinary Journal). Strangvac innehåller åtta antigen, och minst sex av dessa fanns i samtliga 759 stammar i kartläggningen. I 98 procent av stammarna fanns högst en avvikande aminosyra jämfört med de 1 580 aminosyror som utgör Strangvacs åtta antigen. Strangvac är baserat på stammen BAPS2 (den vanligaste orsaken till kvarka i Europa), medan de studier som uppmätte Strangvacs effektivitet använde sig av den heterologa stammen BAPS5, som är den näst vanligaste S. equi-typen i Europa.

– Genererar en häst som vaccinerats med Strangvac positiva provsvar för kvarka?

Nej – Strangvac innehåller vare sig levande S. equi eller DNA från S. equi. Inga positiva provsvar från bakterieodlingar eller PCR-tester genereras därför av hästar som vaccinerats med Strangvac, såvida inte djuren nyligen har smittats med S. equi.

Vidare innehåller Strangvac inga proteiner som används vid blodtestning för kvarka. Vaccinerade hästar ger därför inte heller seropositiva provsvar, såvida de inte har exponerats för S. equi.

För veterinärer

DET FINNS ETT VACCIN – STRANGVAC®2022-03-31T10:52:45+00:00

Strangvac är ett vaccin mot kvarka som administreras intramuskulärt för aktiv immunisering av hästar från 8 månaders ålder (vaccinet har testats för säker användning på hästar från 5 månaders ålder) med indikationerna:

Minskning av kliniska tecken* i den akuta fasen av infektion med Streptococcus equi.

Minskning av antalet bölder i de submandibulära och retrofaryngala lymfknutorna.

*Kliniska symtom såsom feber, hosta, svårighet att svälja och tecken på nedsatt allmäntillstånd och aptit.

Vilken teknik används i strangvac?

I Strangvac används en innovativ teknik med fusionerade rekombinanta proteiner. DNA-fragment som kodar för åtta viktiga proteiner hos S. equi kopplas ihop till tre syntetiska ”gener” som introduceras i Escherichia coli-bakterier. E. coli odlas i jästankar och tillverkar respektive protein med de syntetiska generna som ritningar. Efter jäsningen lyseras E. coli, varpå proteinerna extraheras och renas. Sedan kan de användas i Strangvac. Observera att Strangvac inte innehåller S. equi, vare sig i bakterieform eller som DNA. Därför ger vaccinet möjlighet att differentiera smittade hästar från vaccinerade med tillgänglig diagnostik.

I vilka S. equi-antigen innehåller Strangvac?

Strangvac innehåller följande proteiner:

 • Protein IdeE, som består av S. equi-antigen IdeE.
 • Rekombinant protein Eq85, som består av S. equi-antigen Eq5 och Eq8.
 • Rekombinant protein CCE, som består av S. equi-antigen IdeE CNE, SclF, SclI, SclC och EAG.

Alla dessa antigen utom IdeE finns på bakteriens yta. Antikroppar som genereras mot dem antas vara opsoniska och hindra bakterien från att få fäste på vävnadsytor. På så sätt blockeras dessa viktiga proteiners förmåga att hjälpa S. equi att orsaka sjukdom. De sju cellväggsproteinerna är fästa på utsidan av bakteriens cellväggar. CNE binder till kollagen, och Strangvac utlöser reaktioner som blockerar S. equis förmåga att binda till kollagen. EAG binder till alfa 2-makroglobulin, serumalbumin och IgG2/IgG3. Funktionen hos SclF, SclI, SclC, Eq5 och Eq8 är än så länge okänd – troligtvis påverkar de dock inte bara vidhäftningsförmågan, eftersom många proteiner i dessa klasser har ett flertal funktioner som bidrar till att vilseleda värdens immunförsvar. Värt att notera är att såväl SclF som SclI, SclC och Eq8 krävs för att S. equi ska kunna orsaka kvarka hos hästar. De immunreaktioner som Strangvac utlöser innebär således dels att S. equi märks för att dödas av immunförsvaret, dels att nyckelfunktioner för smittsamheten blockeras, vilket gör det svårare för S. equi att orsaka kvarka.

Skyddar Strangvac mot alla naturligt förekommande S. equi-stammar?

De antigen som används i Strangvac är synnerligen väl bevarade. Därför skyddar Strangvac sannolikt mot samtliga S. equi-varianter som i dag är spridda i världen (Frosth m.fl., 2022, Equine Veterinary Journal). Strangvac innehåller åtta antigen, och minst sex av dessa fanns i samtliga 759 stammar i kartläggningen. I 98 procent av stammarna fanns högst en avvikande aminosyra jämfört med de 1 580 aminosyror som utgör Strangvacs åtta antigen. Strangvac är baserat på stammen BAPS2 (den vanligaste orsaken till kvarka i Europa), medan de studier som uppmätte Strangvacs effektivitet använde sig av den heterologa stammen BAPS5, som är den näst vanligaste S. equi-typen i Europa.

– Genererar en häst som vaccinerats med Strangvac positiva provsvar för kvarka?

Nej – Strangvac innehåller vare sig levande S. equi eller DNA från S. equi. Inga positiva provsvar från bakterieodlingar eller PCR-tester genereras därför av hästar som vaccinerats med Strangvac, såvida inte djuren nyligen har smittats med S. equi.

Vidare innehåller Strangvac inga proteiner som används vid blodtestning för kvarka. Vaccinerade hästar ger därför inte heller seropositiva provsvar, såvida de inte har exponerats för S. equi.

EFFEKTIVITET OCH SÄKERHET2022-03-30T15:01:09+00:00

Studiens utformning
 • 32 ponnyer: 16 vaccinerade individer, 16 kontrollindivider.
 • Den vaccinerade gruppen erhöll Strangvac 2 ml IM.
 • Kontrollgruppen erhöll placebo-vaccin (innehöll endast adjuvans).
 • S. equi-stam Se4047 introducerades, 5×10-7 CFU i vardera näsborren.
Diagram
Resultat
Strangvac har effekt från andra veckan efter andra vaccindosen:
 • 100 procent av kontrollponnyerna (n = 16) fick kvarka.
 • Symtomreduktion hos 31 procent av Strangvac-ponnyerna (5/16 feberfria, P = 0,04).
 • Den akuta sjukdomsfasen är mindre allvarlig och inträder långsammare.
 • Färre bölder i lymfknutorna.
Graph 1
This graph shows body temperature.
11 of 16 vaccinated ponies became pyretic.
Graph 3
This graph shows the number of lymph node abscesses, which were significantly fewer in Strangvac-vaccinated ponies.

Studiens utformning
 • 16 ponnyer: 12 vaccinerade individer, 4 kontrollindivider.
 • Den vaccinerade gruppen erhöll Strangvac 2 ml IM.
 • Kontrollgruppen erhöll placebo-vaccin (innehöll endast adjuvans).
 • S. equi-stam Se4047 introducerades, 5×10-7 CFU i vardera näsborren.
Diagram
Resultat
Strangvac har effekt två månader efter andra vaccindosen.
 • 100 procent av placebo-ponnyerna (n = 4) fick kvarka.
 • Symtomreduktion hos 58 procent av Strangvac-ponnyerna (7/12 feberfria, P = 0,09).
 • Den akuta sjukdomsfasen är mindre allvarlig och inträder långsammare, med färre bölder i lymfknutorna.
Graph 1
This graph shows body temperature.
5 of 12 vaccinated ponies became pyretic. There was a delayed in onset of fever.
Graph 3
This graph shows the number of lymph node abscesses, which were significantly fewer in Strangvac-vaccinated ponies.

Studie: ”IdeE activity post-vaccination” (Righetti m.fl., 2021, Equine Veterinary Journal).

IdeE klyver immunglobulin och skyddar S. equi från immunförsvaret (Lannergård och Guss 2006, FEMS Microbiology Letters, samt Hulting m.fl., 2009, FEMS Microbiology Letters).
När IdeE adderas till vaccinprototyper förbättras ponnyernas skydd (Guss m.fl., 2009, PLoS Pathogens).

Studiens utformning
 • 43 ponnyer: 28 vaccinerade individer, 15 kontrollindivider.
 • Den vaccinerade gruppen erhöll Strangvac 2 ml IM tre gånger. Den tredje dosen gavs tre, sex eller tolv månader efter andra dosen.
 • Kontrollgruppen erhöll placebo-vaccin (innehöll endast adjuvans).
 • Serumprover togs och anti-IdeE-svaret uppmättes genom konventionell iELISA, medan neutraliseringen av IdeE:s antikroppsklyvning uppmättes med Western Blot-analys.
Resultat

Resultat IdeE-aktiviteten neutraliseras alltjämt av serum från ponnyer sex månader efter andra vaccindosen (Righetti m.fl., 2021, Equine Veterinary Journal).

Efter andra dosen skapas ett immunminne som består i tolv månader. Förnyad vaccination under denna period ger ett antikroppssvar i blod och nässekret likt det som kan observeras efter andra vaccindosen.

Studie: ”Antibody response in serum and nasal secretions after 3 vaccinations (3rd dose given 3, 6 or 12 months after 2nd dose)” (Robinson m.fl., 2020, Vaccine).

Studiens utformning
 • 12 ponnyer, samtliga vaccinerades.
 • Den vaccinerade gruppen erhöll Strangvac 2 ml IM.
 • Antikroppssvaret avseende samtliga tre vaccinkomponenter mättes i prover från serum och nässköljningar.
Diagram
Resultat

Immunminne förelåg hos de vaccinerade hästarna under tolv månader efter andra dosen, och kan aktiveras av ytterligare en Strangvac-dos.

Nedanstående grafer visar nivåerna av olika antikroppstyper i prover från serum och nässköljningar:

 • Strangvac-inducerat antikroppssvar i blodserum och nässekret.
 • Det förhöjda immunsvaret bestod efter vaccination. Uppföljningsdoser administrerades efter tre, sex eller tolv månader.
Diagram
Skyddsnivån jämfört med två vaccindoser har konstaterats öka avsevärt om en tredje vaccindos administreras tre månader efter den andra dosen.
Studie: ”Enhanced immunity post-3rd vaccination” (Robinson m.fl., 2020, Vaccine).
Diagram
Studiens utformning
 • 31 ponnyer: 16 vaccinerade individer, 15 kontrollindivider.
 • Den vaccinerade gruppen erhöll Strangvac 2 ml IM.
 • Kontrollgruppen erhöll placebo-vaccine (innehöll endast adjuvans).
 • S. equi-stam Se4047 introducerades, 5×10-7 CFU i vardera näsborren.
Resultat
En tredje vaccindos tre månader efter den andra dosen förbättrar skyddet till 94 procent.
 • 100 procent av kontroll-ponnyerna (n = 15) fick kvarka.
 • Symtomreduktion hos 94 procent av Strangvac-ponnyerna (15/16 feberfria, P < 0,0001).
 • Inga bölder i lymfknutorna hos 94 procent av Strangvac-ponnyerna, P = 0,00001.
Graph 1

This graph shows body temperature.

Only one vaccinated pony became pyretic.

Graph 3

This graph shows the number of lymph node abscesses.

Only one Strangvac-vaccinated pony developed an abscess.

Tester har visat att Strangvac är säkert att använda på hästar från fem månaders ålder.

Strangvac innehåller inga levande bakterier och kan därför inte heller orsaka kvarka.

Följande biverkningar förekommer efter vaccination med Strangvac:

 • Övergående ökning av kroppstemperaturen med upp till 2,6°C under ett till fem dygn (mycket vanligt).
 • Övergående lokala reaktioner i vävnaderna runt injektionsstället, främst värme, ömhet och svullnad, cirka 5 cm i diameter (mycket vanligt).
 • Nedsatt foderlust och beteendeförändringar under ett dygn (vanligt).
 • Rinnande ögon, i vissa fall med mukopurulens och från båda ögonen (mycket vanligt).
 • Anafylaxliknande reaktioner förekommer i ytterst sällsynta fall.

Se produktresumé för en fullständig beskrivning av samtliga biverkningar.

ANVÄNDNING2022-09-09T09:50:43+00:00

Strangvac är ett vaccin mot kvarka som administreras intramuskulärt. Vaccinet kan användas för att lindra hästens kliniska symtom under den akuta fasen och minska antalet bölder i de submandibulära och retrofaryngala lymfknutorna.

Kliniska symtom är bland annat feber, hosta, svårighet att svälja och nedsatt allmäntillstånd (nedsatt foderlust, beteendeförändringar).

Administrering

Varje dos (2 ml) administreras intramuskulärt.

Förvaring

Förvaras och transporteras i kyla (2°C–8°C). Får ej frysas. Skydda ampullen mot ljus genom att förvara den i förpackningen.

VANLIGA FRÅGOR2022-03-25T15:18:58+00:00
– Vilka hästar kan vaccineras?

Friska hästar, från 8 månaders ålder.

Vaccination rekommenderas särskilt för:
 • Hästar som ska delta i tävlingar, försäljningar eller andra evenemang där de kan exponeras för smitta.
 • Hästar i områden med konstaterade utbrott av kvarka.
 • Hästar som står i stall där det ofta kommer nya hästar in i verksamheten.

Produkten har ännu inte säkerhetstestats i dräktiga ston eller avelshingstar.

– Går Strangvac att kombinera med andra vaccin?

Beslut om att använda Strangvac före eller efter någon annan veterinärmedicinsk produkt bör fattas i varje enskilt fall.

– Bör jag vaccinera vid konstaterade utbrott?

Har ej testats.

Några riktlinjer:

Hästar med kliniska symtom bör inte vaccineras, ej heller djur som är i kontakt med dessa. Vaccinerade hästar som inte kommit i kontakt med smittade djur >2 månader sedan senaste dos: En uppföljningsdos ger bästa möjliga immunitet. <2 månader sedan senaste dos: Ingen uppföljningsdos krävs.

Ovaccinerade hästar

Inled grundvaccination – ett partiellt skydd finns två veckor efter den andra dosen.

– Bör jag vaccinera unghästar, gamla hästar eller hästar som inte tävlar?

Unga och gamla individer som smittas av S. equi löper störst risk för allvarliga sjukdomsförlopp, men alla hästar i alla åldrar kan drabbas.

Strangvacs påverkan på smittspridning har ännu inte testats, men generellt för vacciner gäller att vaccinering stärker flockimmuniteten och minskar smittrycket på populationsnivå.

– Kan vaccinerade hästar smitta?

Inget vaccin skyddar till 100% och vaccinerade hästar kan fortfarande bli infekterade och sprida smitta vidare. Redan efter andra dosen har Strangvac visat på gott skydd i studier där vaccinerade hästar exponerats för bakterienivåer som ligger långt över vad som vanligtvis är fallet vid naturlig spridning i fält. Även en häst som blir infekterad är vanligtvis mindre smittsam om symptomen och infektionen är mildare. I publicerade studier har Strangvac visat på mycket hög effekt efter en tredje så kallad boosterdos (Robinson m.fl., 2020, Vaccine).

– Hur länge är min häst skyddad från kvarka?

Strangvac är ett nytt vaccin och våra kunskaper om skyddets varaktighet är begränsade. Styrkt är att vaccinerade hästar är skyddade mot smitta under två månader efter den andra dosen (Robinson m.fl., 2020, Vaccine). Vaccinerade hästar har antikroppssvar som neutraliserar ett viktigt S. equi-protein under sex månader efter den andra dosen (Righetti m.fl., 2021 Equine Veterinary Journal). Under tolv månader efter den andra dosen finns hos vaccinerade hästar ett immunminne, som kan aktiveras genom en ny dos Strangvac (Robinson m.fl., 2020, Vaccine).

– Kommer min vaccinerade häst att generera positiva provsvar vid kvarka-testning?

NEJ: Strangvac innehåller inga levande S. equi-celler. Inga positiva provsvar från bakterieodlingar genereras av vaccinerade hästar, såvida inte djuren har smittats med S. equi.

NEJ: Strangvac innnehåller inget DNA från S. equi. Inga positiva provsvar från PCR-tester genereras av vaccinerade hästar, såvida djuren inte har smittats med S. equi.

NEJ: Strangvac innehåller inga proteiner som används vid blodtestning för kvarka. Vaccinerade hästar ger inte seropositiva provsvar, såvida inte djuren har exponerats för S. equi.

– Vilka biverkningar kan jag räkna med?

Feber:

En övergående ökning av kroppstemperaturen med upp till 2,6°C kan uppträda under ett till fem dygn efter vaccinationen.

Injektionsstället:

Övergående lokala reaktioner kan uppträda i vävnaderna runt injektionsstället under ett till fem dygn efter vaccinationen, främst värme, ömhet och svullnad om upp till 8 cm i diameter.

Ögon:

Rinnande ögon kan förekomma under ett till fem dygn efter vaccinationen.

Nedsatt foderlust och beteendeförändringar:

Nedsatt foderlust och beteendeförändringar kan förekomma under ett dygn efter vaccinationen.

– Skyddar Strangvac mot olika smittovarianter?

Strangvac bygger på BAPS2, som är Europas vanligaste S. equi-stam. I totalt 456 av 457 (99,8 procent) isolat av den dominerande ST-151-varianten överensstämde 1 579 av 1 580 aminosyror med dem i Strangvac (det avvikande isolatet hade även ett förkortat CNE-antigen).

Strangvac har testats med, och konstaterats skydda mot, den näst vanligaste S. equi-varianten i Europa, BAPS5 (heterolog challenge). I samtliga 137 BAPS5-isolat överensstämde 1 579 aminosyror med de 1 580 aminosyrorna i Strangvac.

Har du fler frågor?

VILL DU VETA MER?2022-03-25T15:33:38+00:00
REFERENSER2022-03-25T15:35:50+00:00

Effektivitet och säkerhet

Studiens utformning
 • 32 ponnyer: 16 vaccinerade individer, 16 kontrollindivider.
 • Den vaccinerade gruppen erhöll Strangvac 2 ml IM.
 • Kontrollgruppen erhöll placebo-vaccin (innehöll endast adjuvans).
 • S. equi-stam Se4047 introducerades, 5×10-7 CFU i vardera näsborren.
Diagram
Resultat
Strangvac har effekt från andra veckan efter andra vaccindosen:
 • 100 procent av kontrollponnyerna (n = 16) fick kvarka.
 • Symtomreduktion hos 31 procent av Strangvac-ponnyerna (5/16 feberfria, P = 0,04).
 • Den akuta sjukdomsfasen är mindre allvarlig och inträder långsammare.
 • Färre bölder i lymfknutorna.
Graph 1
This graph shows body temperature.
11 of 16 vaccinated ponies became pyretic, but the onset was delayed.
Graph 3
This graph shows the number of lymph node abscesses, which were significantly fewer in Strangvac-vaccinated ponies.

Studiens utformning
 • 16 ponnyer: 12 vaccinerade individer, 4 kontrollindivider.
 • Den vaccinerade gruppen erhöll Strangvac 2 ml IM.
 • Kontrollgruppen erhöll placebo-vaccin (innehöll endast adjuvans).
 • S. equi-stam Se4047 introducerades, 5×10-7 CFU i vardera näsborren.
Diagram
Resultat
Strangvac har effekt två månader efter andra vaccindosen.
 • 100 procent av placebo-ponnyerna (n = 4) fick kvarka.
 • Symtomreduktion hos 58 procent av Strangvac-ponnyerna (7/12 feberfria, P = 0,09).
 • Den akuta sjukdomsfasen är mindre allvarlig och inträder långsammare, med färre bölder i lymfknutorna.
Graph 1
This graph shows body temperature.
5 of 12 vaccinated ponies became pyretic. There was a delayed in onset of fever.
Graph 3
This graph shows the number of lymph node abscesses, which were significantly fewer in Strangvac-vaccinated ponies.

Studie: ”IdeE activity post-vaccination” (Righetti m.fl., 2021, Equine Veterinary Journal).

IdeE klyver immunglobulin och skyddar S. equi från immunförsvaret (Lannergård och Guss 2006, FEMS Microbiology Letters, samt Hulting m.fl., 2009, FEMS Microbiology Letters).
När IdeE adderas till vaccinprototyper förbättras ponnyernas skydd (Guss m.fl., 2009, PLoS Pathogens).

Studiens utformning
 • 43 ponnyer: 28 vaccinerade individer, 15 kontrollindivider.
 • Den vaccinerade gruppen erhöll Strangvac 2 ml IM tre gånger. Den tredje dosen gavs tre, sex eller tolv månader efter andra dosen.
 • Kontrollgruppen erhöll placebo-vaccin (innehöll endast adjuvans).
 • Serumprover togs och anti-IdeE-svaret uppmättes genom konventionell iELISA, medan neutraliseringen av IdeE:s antikroppsklyvning uppmättes med Western Blot-analys.
Resultat

Resultat IdeE-aktiviteten neutraliseras alltjämt av serum från ponnyer sex månader efter andra vaccindosen (Righetti m.fl., 2021, Equine Veterinary Journal).

Efter andra dosen skapas ett immunminne som består i tolv månader. Förnyad vaccination under denna period ger ett antikroppssvar i blod och nässekret likt det som kan observeras efter andra vaccindosen.

Studie: ”Antibody response in serum and nasal secretions after 3 vaccinations (3rd dose given 3, 6 or 12 months after 2nd dose)” (Robinson m.fl., 2020, Vaccine).

Studiens utformning
 • 12 ponnyer, samtliga vaccinerades.
 • Den vaccinerade gruppen erhöll Strangvac 2 ml IM.
 • Antikroppssvaret avseende samtliga tre vaccinkomponenter mättes i prover från serum och nässköljningar.
Diagram
Resultat

Immunminne förelåg hos de vaccinerade hästarna under tolv månader efter andra dosen, och kan aktiveras av ytterligare en Strangvac-dos.

Nedanstående grafer visar nivåerna av olika antikroppstyper i prover från serum och nässköljningar:

 • Strangvac-inducerat antikroppssvar i blodserum och nässekret.
 • Det förhöjda immunsvaret bestod efter vaccination. Uppföljningsdoser administrerades efter tre, sex eller tolv månader.
Diagram
Skyddsnivån jämfört med två vaccindoser har konstaterats öka avsevärt om en tredje vaccindos administreras tre månader efter den andra dosen.
Studie: ”Enhanced immunity post-3rd vaccination” (Robinson m.fl., 2020, Vaccine).
Diagram
Studiens utformning
 • 31 ponnyer: 16 vaccinerade individer, 15 kontrollindivider.
 • Den vaccinerade gruppen erhöll Strangvac 2 ml IM.
 • Kontrollgruppen erhöll placebo-vaccine (innehöll endast adjuvans).
 • S. equi-stam Se4047 introducerades, 5×10-7 CFU i vardera näsborren.
Resultat
En tredje vaccindos tre månader efter den andra dosen förbättrar skyddet till 94 procent.
 • 100 procent av kontroll-ponnyerna (n = 15) fick kvarka.
 • Symtomreduktion hos 94 procent av Strangvac-ponnyerna (15/16 feberfria, P < 0,0001).
 • Inga bölder i lymfknutorna hos 94 procent av Strangvac-ponnyerna, P = 0,00001.
Graph 1

This graph shows body temperature.

Only one vaccinated pony became pyretic.

Graph 3

This graph shows the number of lymph node abscesses.

Only one Strangvac-vaccinated pony developed an abscess.

Tester har visat att Strangvac är säkert att använda på hästar från fem månaders ålder.

Strangvac innehåller inte levande S. equi och kan därför inte heller orsaka kvarka.

Följande biverkningar kan förekomma efter vaccination med Strangvac:

 • Övergående ökning av kroppstemperaturen med upp till 2,6°C under ett till fem dygn (mycket vanligt).
 • Övergående lokala reaktioner i vävnaderna runt injektionsstället, främst värme, ömhet och svullnad, cirka 5 cm i diameter (mycket vanligt).
 • Nedsatt foderlust och beteendeförändringar under ett dygn (vanligt).
 • Rinnande ögon, i vissa fall med mukopurulens och från båda ögonen (mycket vanligt).
 • Anafylaxliknande reaktioner förekommer i ytterst sällsynta fall.

Se produktresumé för en fullständig beskrivning av samtliga biverkningar.

Användning

Strangvac är ett vaccin mot kvarka som administreras intramuskulärt. Vaccinet kan användas för att lindra hästens kliniska symtom under den akuta fasen och minska antalet bölder i de submandibulära och retrofaryngala lymfknutorna.

Kliniska symtom är bland annat feber, hosta, svårighet att svälja och nedsatt allmäntillstånd (nedsatt foderlust, beteendeförändringar).

Administrering

Varje dos (2 ml) administreras intramuskulärt.

Förvaring

Förvaras och transporteras i kyla (2°C–8°C). Får ej frysas. Skydda ampullen mot ljus genom att förvara den i förpackningen.

Vanliga frågor:

– Vilka hästar kan vaccineras?

Friska hästar, från åtta månaders ålder.

Vaccination rekommenderas särskilt för:
 • Hästar som ska delta i tävlingar, försäljningar eller andra evenemang där de kan exponeras för smitta.
 • Hästar i områden med konstaterade utbrott av kvarka.
 • Hästar som står i stall där det ofta kommer nya hästar in i verksamheten.

Produkten har ännu inte säkerhetstestats i dräktiga ston eller avelshingstar.

– Går Strangvac att kombinera med andra vaccin?

Beslut om att använda Strangvac före eller efter någon annan veterinärmedicinsk produkt bör fattas i varje enskilt fall.

– Bör jag vaccinera vid konstaterade utbrott?

Har ej testats.

Några riktlinjer:

Hästar med kliniska symtom bör inte vaccineras, ej heller djur som är i kontakt med dessa. Vaccinerade hästar som inte kommit i kontakt med smittade djur >2 månader sedan senaste dos: En uppföljningsdos ger bästa möjliga immunitet. <2 månader sedan senaste dos: Ingen uppföljningsdos krävs.

Ovaccinerade hästar

Inled grundvaccination – ett partiellt skydd finns två veckor efter den andra dosen.

– Bör jag vaccinera unghästar, gamla hästar eller hästar som inte tävlar?

Unga och gamla individer som smittas av S. equi löper störst risk för allvarliga sjukdomsförlopp, men hästar i alla åldrar kan drabbas.

Strangvacs påverkan på smittspridning har ännu inte testats i fält, men generellt för vacciner gäller att vaccinering stärker flockimmuniteten och minskar smittrycket på populationsnivå.

– Kan vaccinerade hästar smitta?

Inget vaccin skyddar till 100% och vaccinerade hästar kan fortfarande bli infekterade och sprida smitta vidare. Redan efter andra dosen har Strangvac visat på gott skydd i studier där vaccinerade hästar exponerats för bakterienivåer som ligger långt över vad som vanligtvis är fallet vid naturlig spridning i fält. Även en häst som blir infekterad är vanligtvis mindre smittsam om symtomen och infektionen är mildare. I publicerade studier har Stangvac visat på mycket hög effekt efter en tredje så kallad boosterdos. (Robinson m.fl., 2020, Vaccine).

– Hur länge är min häst skyddad från kvarka?

Strangvac är ett nytt vaccin och våra kunskaper om skyddets varaktighet är begränsade. Styrkt är att vaccinerade hästar är skyddade mot smitta under två månader efter den andra dosen (Robinson m.fl., 2020, Vaccine). Vaccinerade hästar har antikroppssvar som neutraliserar ett viktigt S. equi-protein under sex månader efter den andra dosen (Righetti m.fl., 2021). Under tolv månader efter den andra dosen finns hos vaccinerade hästar ett immunminne, som kan aktiveras genom en ny dos Strangvac (Robinson m.fl., 2020, Vaccine).

– Kommer min vaccinerade häst att generera positiva provsvar vid kvarka-testning?

NEJ: Strangvac innehåller inga levande S. equi-celler. Inga positiva provsvar från bakterieodlingar genereras av vaccinerade hästar, såvida inte djuren har smittats med S. equi.

NEJ: Strangvac innnehåller inget DNA från S. equi. Inga positiva provsvar från PCR-tester genereras av vaccinerade hästar, såvida djuren inte har smittats med S. equi.

NEJ: Strangvac innehåller inga proteiner som används vid blodtestning för kvarka. Vaccinerade hästar ger inte seropositiva provsvar, såvida inte djuren har exponerats för S. equi.

– Vilka biverkningar kan jag räkna med?

Feber:

En övergående ökning av kroppstemperaturen med upp till 2,6°C kan uppträda under ett till fem dygn efter vaccinationen.

Injektionsstället:

Övergående lokala reaktioner kan uppträda i vävnaderna runt injektionsstället under ett till fem dygn efter vaccinationen, främst värme, ömhet och svullnad om upp till 8 cm i diameter.

Ögon:

Rinnande ögon kan förekomma under ett till fem dygn efter vaccinationen.

Nedsatt foderlust och beteendeförändringar:

Nedsatt foderlust och beteendeförändringar kan förekomma under ett dygn efter vaccinationen.

– Skyddar Strangvac mot olika smittovarianter?

Strangvac bygger på BAPS2, som är Europas vanligaste S. equi-stam. I totalt 456 av 457 (99,8 procent) isolat av den dominerande ST-151-varianten överensstämde 1 579 av 1 580 aminosyror med dem i Strangvac (det avvikande isolatet hade även ett förkortat CNE-antigen).

Strangvac har testats med, och konstaterats skydda mot, den näst vanligaste S. equi-varianten i Europa, BAPS5 (heterolog challenge). I samtliga 137 BAPS5-isolat överensstämde 1 579 aminosyror med de 1 580 aminosyrorna i Strangvac.

Har du fler frågor?

Vill du veta mer?

Referenser

Till toppen