Råd & tips for hesteeiere

I tilfelle det verste skulle skje og smitte kommer inn i stallen, er det viktig å ha en beredskapsplan klar.

Ved sykdomsutbrudd:

 • Reager øyeblikkelig!
 • Stopp alle hestetransport til og fra stallen.
 • Isoler alle hester som et forebyggende tiltak mens du tar kontakt med veterinær og bestiller prøvetaking.
 • Bruk «trafikklys-systemet» for å inndele hestene i grupper og redusere smitterisikoen for andre hester i stallen og i nærområdet.
 • Hold utkikk etter kliniske symptomer. Ta temperaturen på alle hester minst to ganger om dagen. Hester med en temperatur som overstiger 38,5°C skal i karantene umiddelbart.
 • Syke hester skal helst ikke håndteres av samme person som håndterer friske hester. Tenk på at smitte kan skje gjennom klær, og utstyr. Det er viktig å skifte klær og ikke blande utstyr mellom de ulike gruppene.
 • Sett opp skilter med tydelig informasjon.

Etter sykdomsutbrudd:

 • Rengjør stallen etter utbruddet.
 • Finn, og behandle friske smittebærere.
 • Se over hestens vaksinestaus, og rådfør med veterinæren slik at alle hester har relevant beskyttelse

Råd & tips for hesteeiere

Trafikklys-systemet:

RØD GRUPPE
Isoler straks hester som har kliniske symptomer. Tenk på å ikke spre smitten til hester i den gule, og grønne gruppen gjennom f.eks. utstyr og klær. Vask hendene grundig mellom håndtering av forskjellige hester.

GUL GRUPPE
Alle hester som har vært i kontakt med hester i den røde gruppen, men som ikke har utviklet symptomer, plasseres i denne gruppen og overvåkes daglig. Hvis en hest plutselig viser symptomer på klinisk sykdom, flyttes den uten opphold til den røde gruppen.

GRØN GRUPPE
Her plasseres alle hester som ikke har vært i kontakt med noen hest i den røde eller gule gruppen. Hvis en hest skulle vise tegn på sykdom, flyttes den umiddelbart til den røde gruppen.

For å huske på smittesikkerhet kan du laste ned vår brosjyre og ha den tilgjengelig i stallen.

Råd & tips for hesteeiere

Skal smittede hester behandles medisinsk?

Behandling av akutte tilfeller

De fleste hester som blir syke, blir friske igjen uten behandling, men tilfriskningsperioden er ganske lang, vanligvis mellom tre og seks uker, hvis det ikke skjer noen komplikasjoner. Hvis hester som har blitt utsatt for smitte tidlig behandles med antibiotika (penicillin), kan det hindre at det dannes byller.

Men:
 • Byller i lymfeknutene kan fort vokse seg så store at antibiotika ikke får tilstrekkelig effekt.
 • Behandling kan være påkrevd i flere uker, og infeksjonen kan likevel blusse opp igjen når behandlingen slutter.
 • Behandling med antibiotika kan forstyrre den naturlige immunprosessen.

Alvorlige tilfeller krever akuttbehandling med antibiotika, kortikosteroider og/eller operasjon (trakeotomi).»

Behandling av smittebærere

 • Fjern konkrement fysisk.
 • Administrer benzylpenicillinprokain i luftsekkene
 • Gi systemiske antibiotika i to uker.
 • Gjentagende endoskopier og skylninger til infeksjonsfrihet er bekreftet.