Kvarka tillhör de vanligaste infektionssjukdomarna som diagnostiseras på hästar. Mellan 2016 och 2020 hade vi i genomsnitt 76 utbrott om året, i Sverige.

Vid vissa större utbrott kan hundratals hästar smittas, med avsevärda konsekvenser såväl ekonomiskt som när det gäller djurens välbefinnande.

Endast Island är fritt från kvarka.

Både hästarna och s. Equi (kvarka) är globetrotters

Hästar transporteras omkring i hela världen för hästevenemang och försäljningar. På så sätt kan även infektioner spridas globalt. Nyligen skapades en global plattform som ska övervaka S. equis genuppsättning. 670 isolat från 19 länder undersöktes. Detta unika projekt visade med en rad exempel hur S. equi sprids i hela världen, liksom vikten av att förebygga smittspridning genom smittskyddsrutiner och diagnostiska tester. Studien identifierade sex breda stammar (BAPS-typer) av S. equi, varav typen BAPS2 har uppstått i Europa och dominerar där (Mitchell m.fl., 2021, Microbal Genomics).

Argentina, utbrott 1

UK, utbrott 152

Förenade Arabemiraten, utbrott 2

Samma variant av S. equi återfanns i polohästar från Argentina, Förenade Arabemiraten och UK, vilket framhäver ett exempel på internationell spridning av S. equi.