Kverke er en av de mest vanlige infeksjonssykdommene som diagnostiseres hos hester. Mellom 2016 og 2020 var det for eksempel i gjennomsnitt 76 utbrudd om året i Sverige.

Ved noen større utbrudd kan hundrevis av hester bli smittet, med betydelige konsekvenser både økonomisk og når det gjelder dyrenes velvære.

Bare Island er fri for kverke.

Både hestene og S. equi (kverke) er globetrottere

Hester blir transportert over hele verden for hestebegivenheter, og salg. På denne måten kan også infeksjoner spres globalt. Nylig ble en global plattform opprettet for å overvåke S. equi. Totalt 670 isolater fra 19 land ble undersøkt. Dette unike prosjektet viste gjennom en rekke eksempler hvordan S. equi spres over hele verden, og viktigheten av å forhindre spredning av smitte gjennom smittesikkerhetsrutiner og diagnostiske prøver. Studien identifiserte seks brede stammer (BAPS-typer) av S. equi, der typen BAPS2 oppstod i Europa og dominerer der (Mitchell et al., 2021, Microbial Genomics).

Argentina, utbrudd 1

Storbritannia, utbrudd 152

De Forente Arabiske Emirater, utbrudd 2

Samme variant av S. equi ble funnet i polohester fra Argentina, De Forente Arabiske Emirater og Storbritannia, noe som understreker et eksempel på internasjonal spredning av S. equi.