Om kverke

Hva er kverke?

Kverke er en veldig smittsom hestesykdom som er spredt over hele verden. Kverke forårsakes av bakterien Streptococcus equi subsp. equi. Sykdommen kjennetegnes ved inflammasjon i de øvre luftveiene, og absesser i hodets og halsens lymfeknuter.

Om kverke

Hva er kverke?

Om initiativ

”For hestenes skyld, og for deg som dyreeier”

Produktsjef Emma Hartman leg. vet

Kverke er en kjent sykdom som har eksistert i århundrer, og som rammer hester verden over. I tillegg til store lidelser for berørte hester, fører sykdommen til alvorlige økonomiske konsekvenser for hestenæringen. Hos noen av hestene varer infeksjonen i luftsekkene selv etter at hesten har blitt frisk og de blir friske smittebærere av bakterien uten å vise symptomer på sykdommen. Kverke kan ramme alle hester, uavhengig av rase, kjønn og alder, og forekommer endemisk hos hester verden over med unntak av Island. Hester er et av de dyr som transporteres mest i verden, innenfor land, mellom land og til og med mellom kontinenter for å delta i forskjellige konkurranser, for eksempel. Dette bidrar til å spre sykdommen over store avstander. I Sverige har vi de siste årene hatt i gjennomsnitt 76 utbrudd av kverke om året, og disse kontrolleres hovedsakelig gjennom smittevernstiltak. For å spre kunnskap, og skape forståelse for hvordan vi sammen kan forebygge, og redusere virkningene av kverke, har vi opprettet «Sammen mot kverke» – et initiativ fra Intervacc.

Her deler vi praktisk informasjon om kverke, og hvordan vi kan redusere antall utbrudd og konsekvensene det har sammen. For hestenes skyld, og for deg som hesteeier.

Vi støtter også andres initiativ!

Om initiativ

”For hestenes skyld, og for deg som dyreeier”

Produktsjef Emma Hartman leg. vet

Kverke er en kjent sykdom som har eksistert i århundrer, og som rammer hester verden over. I tillegg til store lidelser for berørte hester, fører sykdommen til alvorlige økonomiske konsekvenser for hestenæringen. Hos noen av hestene varer infeksjonen i luftsekkene selv etter at hesten har blitt frisk og de blir friske smittebærere av bakterien uten å vise symptomer på sykdommen. Kverke kan ramme alle hester, uavhengig av rase, kjønn og alder, og forekommer endemisk hos hester verden over med unntak av Island. Hester er et av de dyr som transporteres mest i verden, inndefor land, mellom land og til og med mellom kontinenter for å delta i forskjellige konkurranser, for eksempel. Dette bidrar til å spre sykdommen over store avstander. I Sverige har vi de siste årene hatt i gjennomsnitt 76 utbrudd av kverke om året, og disse kontrolleres hovedsakelig gjennom smittevernstiltak. For å spre kunnskap, og skape forståelse for hvordan vi sammen kan forebygge, og redusere virkningene av kverke, har vi opprettet «Sammen mot kverke» – et initiativ fra Intervacc.

Her deler vi praktisk informasjon om kverke, og hvordan vi kan redusere antall utbrudd og dets konsekvenser sammen. For hestenes skyld, og for deg som eier.

Vi støtter også andres initiativ!