I diagrammet nedan beskrivs Odling, PCR och ELISA: