Kverke er en øvre luftveisinfeksjon som er veldig smittsom og forårsakes av bakterien Streptococcus equi. Sykdommen kan gi forkjølelsessymptomer, feber, hoste og varige byller i hodets og halsens lymfeknuter. I tillegg til store lidelser hos de ramte hestene, fører sykdommen til alvorlige økonomiske konsekvenser innen hestenæringen.

Hos noen hester vedvarer infeksjonen i luftposene selv etter at hesten har blitt frisk, og de blir friske smittebærere av bakterien.

I Sverige er det et gjennomsnitt på 76 kverke-utbrudd i året mellom 2015-2020 og disse kontrolleres hovedsakelig gjennom smitteforebyggelsesrutiner.

Les videre om hva vi sammen kan gjøre for å spre kunnskap og skape forståelse for hvordan vi kan forebygge og redusere konsekevensene av kverke.