– Vilka hästar kan vaccineras?

Friska hästar, från 8 månaders ålder.

Vaccination rekommenderas särskilt för:
  • Hästar som ska delta i tävlingar, försäljningar eller andra evenemang där de kan exponeras för smitta.
  • Hästar i områden med konstaterade utbrott av kvarka.
  • Hästar som står i stall där det ofta kommer nya hästar in i verksamheten.

Produkten har ännu inte säkerhetstestats i dräktiga ston eller avelshingstar.

– Går Strangvac att kombinera med andra vaccin?

Beslut om att använda Strangvac före eller efter någon annan veterinärmedicinsk produkt bör fattas i varje enskilt fall.

– Bör jag vaccinera vid konstaterade utbrott?

Har ej testats.

Några riktlinjer:

Hästar med kliniska symtom bör inte vaccineras, ej heller djur som är i kontakt med dessa. Vaccinerade hästar som inte kommit i kontakt med smittade djur >2 månader sedan senaste dos: En uppföljningsdos ger bästa möjliga immunitet. <2 månader sedan senaste dos: Ingen uppföljningsdos krävs.

Ovaccinerade hästar

Inled grundvaccination – ett partiellt skydd finns två veckor efter den andra dosen.

– Bör jag vaccinera unghästar, gamla hästar eller hästar som inte tävlar?

Unga och gamla individer som smittas av S. equi löper störst risk för allvarliga sjukdomsförlopp, men alla hästar i alla åldrar kan drabbas.

Strangvacs påverkan på smittspridning har ännu inte testats, men generellt för vacciner gäller att vaccinering stärker flockimmuniteten och minskar smittrycket på populationsnivå.

– Kan vaccinerade hästar smitta?

Inget vaccin skyddar till 100% och vaccinerade hästar kan fortfarande bli infekterade och sprida smitta vidare. Redan efter andra dosen har Strangvac visat på gott skydd i studier där vaccinerade hästar exponerats för bakterienivåer som ligger långt över vad som vanligtvis är fallet vid naturlig spridning i fält. Även en häst som blir infekterad är vanligtvis mindre smittsam om symptomen och infektionen är mildare. I publicerade studier har Strangvac visat på mycket hög effekt efter en tredje så kallad boosterdos (Robinson m.fl., 2020, Vaccine).

– Hur länge är min häst skyddad från kvarka?

Strangvac är ett nytt vaccin och våra kunskaper om skyddets varaktighet är begränsade. Styrkt är att vaccinerade hästar är skyddade mot smitta under två månader efter den andra dosen (Robinson m.fl., 2020, Vaccine). Vaccinerade hästar har antikroppssvar som neutraliserar ett viktigt S. equi-protein under sex månader efter den andra dosen (Righetti m.fl., 2021 Equine Veterinary Journal). Under tolv månader efter den andra dosen finns hos vaccinerade hästar ett immunminne, som kan aktiveras genom en ny dos Strangvac (Robinson m.fl., 2020, Vaccine).

– Kommer min vaccinerade häst att generera positiva provsvar vid kvarka-testning?

NEJ: Strangvac innehåller inga levande S. equi-celler. Inga positiva provsvar från bakterieodlingar genereras av vaccinerade hästar, såvida inte djuren har smittats med S. equi.

NEJ: Strangvac innnehåller inget DNA från S. equi. Inga positiva provsvar från PCR-tester genereras av vaccinerade hästar, såvida djuren inte har smittats med S. equi.

NEJ: Strangvac innehåller inga proteiner som används vid blodtestning för kvarka. Vaccinerade hästar ger inte seropositiva provsvar, såvida inte djuren har exponerats för S. equi.

– Vilka biverkningar kan jag räkna med?

Feber:

En övergående ökning av kroppstemperaturen med upp till 2,6°C kan uppträda under ett till fem dygn efter vaccinationen.

Injektionsstället:

Övergående lokala reaktioner kan uppträda i vävnaderna runt injektionsstället under ett till fem dygn efter vaccinationen, främst värme, ömhet och svullnad om upp till 8 cm i diameter.

Ögon:

Rinnande ögon kan förekomma under ett till fem dygn efter vaccinationen.

Nedsatt foderlust och beteendeförändringar:

Nedsatt foderlust och beteendeförändringar kan förekomma under ett dygn efter vaccinationen.

– Skyddar Strangvac mot olika smittovarianter?

Strangvac bygger på BAPS2, som är Europas vanligaste S. equi-stam. I totalt 456 av 457 (99,8 procent) isolat av den dominerande ST-151-varianten överensstämde 1 579 av 1 580 aminosyror med dem i Strangvac (det avvikande isolatet hade även ett förkortat CNE-antigen).

Strangvac har testats med, och konstaterats skydda mot, den näst vanligaste S. equi-varianten i Europa, BAPS5 (heterolog challenge). I samtliga 137 BAPS5-isolat överensstämde 1 579 aminosyror med de 1 580 aminosyrorna i Strangvac.

Har du fler frågor?