Studiens utformning
 • 32 ponnyer: 16 vaccinerade individer, 16 kontrollindivider.
 • Den vaccinerade gruppen erhöll Strangvac 2 ml IM.
 • Kontrollgruppen erhöll placebo-vaccin (innehöll endast adjuvans).
 • S. equi-stam Se4047 introducerades, 5×10-7 CFU i vardera näsborren.
Diagram
Resultat
Strangvac har effekt från andra veckan efter andra vaccindosen:
 • 100 procent av kontrollponnyerna (n = 16) fick kvarka.
 • Symtomreduktion hos 31 procent av Strangvac-ponnyerna (5/16 feberfria, P = 0,04).
 • Den akuta sjukdomsfasen är mindre allvarlig och inträder långsammare.
 • Färre bölder i lymfknutorna.
Graph 1
This graph shows body temperature.
11 of 16 vaccinated ponies became pyretic.
Graph 3
This graph shows the number of lymph node abscesses, which were significantly fewer in Strangvac-vaccinated ponies.

Studiens utformning
 • 16 ponnyer: 12 vaccinerade individer, 4 kontrollindivider.
 • Den vaccinerade gruppen erhöll Strangvac 2 ml IM.
 • Kontrollgruppen erhöll placebo-vaccin (innehöll endast adjuvans).
 • S. equi-stam Se4047 introducerades, 5×10-7 CFU i vardera näsborren.
Diagram
Resultat
Strangvac har effekt två månader efter andra vaccindosen.
 • 100 procent av placebo-ponnyerna (n = 4) fick kvarka.
 • Symtomreduktion hos 58 procent av Strangvac-ponnyerna (7/12 feberfria, P = 0,09).
 • Den akuta sjukdomsfasen är mindre allvarlig och inträder långsammare, med färre bölder i lymfknutorna.
Graph 1
This graph shows body temperature.
5 of 12 vaccinated ponies became pyretic. There was a delayed in onset of fever.
Graph 3
This graph shows the number of lymph node abscesses, which were significantly fewer in Strangvac-vaccinated ponies.

Studie: ”IdeE activity post-vaccination” (Righetti m.fl., 2021, Equine Veterinary Journal).

IdeE klyver immunglobulin och skyddar S. equi från immunförsvaret (Lannergård och Guss 2006, FEMS Microbiology Letters, samt Hulting m.fl., 2009, FEMS Microbiology Letters).
När IdeE adderas till vaccinprototyper förbättras ponnyernas skydd (Guss m.fl., 2009, PLoS Pathogens).

Studiens utformning
 • 43 ponnyer: 28 vaccinerade individer, 15 kontrollindivider.
 • Den vaccinerade gruppen erhöll Strangvac 2 ml IM tre gånger. Den tredje dosen gavs tre, sex eller tolv månader efter andra dosen.
 • Kontrollgruppen erhöll placebo-vaccin (innehöll endast adjuvans).
 • Serumprover togs och anti-IdeE-svaret uppmättes genom konventionell iELISA, medan neutraliseringen av IdeE:s antikroppsklyvning uppmättes med Western Blot-analys.
Resultat

Resultat IdeE-aktiviteten neutraliseras alltjämt av serum från ponnyer sex månader efter andra vaccindosen (Righetti m.fl., 2021, Equine Veterinary Journal).

Efter andra dosen skapas ett immunminne som består i tolv månader. Förnyad vaccination under denna period ger ett antikroppssvar i blod och nässekret likt det som kan observeras efter andra vaccindosen.

Studie: ”Antibody response in serum and nasal secretions after 3 vaccinations (3rd dose given 3, 6 or 12 months after 2nd dose)” (Robinson m.fl., 2020, Vaccine).

Studiens utformning
 • 12 ponnyer, samtliga vaccinerades.
 • Den vaccinerade gruppen erhöll Strangvac 2 ml IM.
 • Antikroppssvaret avseende samtliga tre vaccinkomponenter mättes i prover från serum och nässköljningar.
Diagram
Resultat

Immunminne förelåg hos de vaccinerade hästarna under tolv månader efter andra dosen, och kan aktiveras av ytterligare en Strangvac-dos.

Nedanstående grafer visar nivåerna av olika antikroppstyper i prover från serum och nässköljningar:

 • Strangvac-inducerat antikroppssvar i blodserum och nässekret.
 • Det förhöjda immunsvaret bestod efter vaccination. Uppföljningsdoser administrerades efter tre, sex eller tolv månader.
Diagram
Skyddsnivån jämfört med två vaccindoser har konstaterats öka avsevärt om en tredje vaccindos administreras tre månader efter den andra dosen.
Studie: ”Enhanced immunity post-3rd vaccination” (Robinson m.fl., 2020, Vaccine).
Diagram
Studiens utformning
 • 31 ponnyer: 16 vaccinerade individer, 15 kontrollindivider.
 • Den vaccinerade gruppen erhöll Strangvac 2 ml IM.
 • Kontrollgruppen erhöll placebo-vaccine (innehöll endast adjuvans).
 • S. equi-stam Se4047 introducerades, 5×10-7 CFU i vardera näsborren.
Resultat
En tredje vaccindos tre månader efter den andra dosen förbättrar skyddet till 94 procent.
 • 100 procent av kontroll-ponnyerna (n = 15) fick kvarka.
 • Symtomreduktion hos 94 procent av Strangvac-ponnyerna (15/16 feberfria, P < 0,0001).
 • Inga bölder i lymfknutorna hos 94 procent av Strangvac-ponnyerna, P = 0,00001.
Graph 1

This graph shows body temperature.

Only one vaccinated pony became pyretic.

Graph 3

This graph shows the number of lymph node abscesses.

Only one Strangvac-vaccinated pony developed an abscess.

Tester har visat att Strangvac är säkert att använda på hästar från fem månaders ålder.

Strangvac innehåller inga levande bakterier och kan därför inte heller orsaka kvarka.

Följande biverkningar förekommer efter vaccination med Strangvac:

 • Övergående ökning av kroppstemperaturen med upp till 2,6°C under ett till fem dygn (mycket vanligt).
 • Övergående lokala reaktioner i vävnaderna runt injektionsstället, främst värme, ömhet och svullnad, cirka 5 cm i diameter (mycket vanligt).
 • Nedsatt foderlust och beteendeförändringar under ett dygn (vanligt).
 • Rinnande ögon, i vissa fall med mukopurulens och från båda ögonen (mycket vanligt).
 • Anafylaxliknande reaktioner förekommer i ytterst sällsynta fall.

Se produktresumé för en fullständig beskrivning av samtliga biverkningar.