Strangvac är ett vaccin mot kvarka som administreras intramuskulärt för aktiv immunisering av hästar från 8 månaders ålder (vaccinet har testats för säker användning på hästar från 5 månaders ålder) med indikationerna:

Minskning av kliniska tecken* i den akuta fasen av infektion med Streptococcus equi.

Minskning av antalet bölder i de submandibulära och retrofaryngala lymfknutorna.

*Kliniska symtom såsom feber, hosta, svårighet att svälja och tecken på nedsatt allmäntillstånd och aptit.

Vilken teknik används i strangvac?

I Strangvac används en innovativ teknik med fusionerade rekombinanta proteiner. DNA-fragment som kodar för åtta viktiga proteiner hos S. equi kopplas ihop till tre syntetiska ”gener” som introduceras i Escherichia coli-bakterier. E. coli odlas i jästankar och tillverkar respektive protein med de syntetiska generna som ritningar. Efter jäsningen lyseras E. coli, varpå proteinerna extraheras och renas. Sedan kan de användas i Strangvac. Observera att Strangvac inte innehåller S. equi, vare sig i bakterieform eller som DNA. Därför ger vaccinet möjlighet att differentiera smittade hästar från vaccinerade med tillgänglig diagnostik.

I vilka S. equi-antigen innehåller Strangvac?

Strangvac innehåller följande proteiner:

  • Protein IdeE, som består av S. equi-antigen IdeE.
  • Rekombinant protein Eq85, som består av S. equi-antigen Eq5 och Eq8.
  • Rekombinant protein CCE, som består av S. equi-antigen IdeE CNE, SclF, SclI, SclC och EAG.

Alla dessa antigen utom IdeE finns på bakteriens yta. Antikroppar som genereras mot dem antas vara opsoniska och hindra bakterien från att få fäste på vävnadsytor. På så sätt blockeras dessa viktiga proteiners förmåga att hjälpa S. equi att orsaka sjukdom. De sju cellväggsproteinerna är fästa på utsidan av bakteriens cellväggar. CNE binder till kollagen, och Strangvac utlöser reaktioner som blockerar S. equis förmåga att binda till kollagen. EAG binder till alfa 2-makroglobulin, serumalbumin och IgG2/IgG3. Funktionen hos SclF, SclI, SclC, Eq5 och Eq8 är än så länge okänd – troligtvis påverkar de dock inte bara vidhäftningsförmågan, eftersom många proteiner i dessa klasser har ett flertal funktioner som bidrar till att vilseleda värdens immunförsvar. Värt att notera är att såväl SclF som SclI, SclC och Eq8 krävs för att S. equi ska kunna orsaka kvarka hos hästar. De immunreaktioner som Strangvac utlöser innebär således dels att S. equi märks för att dödas av immunförsvaret, dels att nyckelfunktioner för smittsamheten blockeras, vilket gör det svårare för S. equi att orsaka kvarka.

Skyddar Strangvac mot alla naturligt förekommande S. equi-stammar?

De antigen som används i Strangvac är synnerligen väl bevarade. Därför skyddar Strangvac sannolikt mot samtliga S. equi-varianter som i dag är spridda i världen (Frosth m.fl., 2022, Equine Veterinary Journal). Strangvac innehåller åtta antigen, och minst sex av dessa fanns i samtliga 759 stammar i kartläggningen. I 98 procent av stammarna fanns högst en avvikande aminosyra jämfört med de 1 580 aminosyror som utgör Strangvacs åtta antigen. Strangvac är baserat på stammen BAPS2 (den vanligaste orsaken till kvarka i Europa), medan de studier som uppmätte Strangvacs effektivitet använde sig av den heterologa stammen BAPS5, som är den näst vanligaste S. equi-typen i Europa.

– Genererar en häst som vaccinerats med Strangvac positiva provsvar för kvarka?

Nej – Strangvac innehåller vare sig levande S. equi eller DNA från S. equi. Inga positiva provsvar från bakterieodlingar eller PCR-tester genereras därför av hästar som vaccinerats med Strangvac, såvida inte djuren nyligen har smittats med S. equi.

Vidare innehåller Strangvac inga proteiner som används vid blodtestning för kvarka. Vaccinerade hästar ger därför inte heller seropositiva provsvar, såvida de inte har exponerats för S. equi.