Strangvac är ett vaccin mot kvarka som administreras intramuskulärt. Vaccinet kan användas för att lindra hästens kliniska symtom under den akuta fasen och minska antalet bölder i de submandibulära och retrofaryngala lymfknutorna.

Kliniska symtom är bland annat feber, hosta, svårighet att svälja och nedsatt allmäntillstånd (nedsatt foderlust, beteendeförändringar).

Administrering

Varje dos (2 ml) administreras intramuskulärt.

Förvaring

Förvaras och transporteras i kyla (2°C–8°C). Får ej frysas. Skydda ampullen mot ljus genom att förvara den i förpackningen.