Kvarka är en övre luftvägsinfektion som är mycket smittsam och orsakas av bakterien Streptococcus equi. Sjukdomen kan ge förkylningssymptom, feber, hosta och variga bölder i huvudets och halsens lymfknutor. Utöver ett stort lidande hos drabbade hästar, leder sjukdomen till svåra ekonomiska konsekvenser inom hästnäringen.

Hos en del av hästarna kvarstår infektionen i luftsäckarna även efter att hästen tillfrisknat och de blir tysta smittspridare av bakterien.

I Sverige har vi mellan 2015-2020 haft i genomsnitt 76 kvarka-utbrott om året och dessa kontrolleras främst genom smittskyddsåtgärder.

Läs vidare om vad vi tillsammans kan göra för att sprida kunskap och skapa förståelse för hur vi kan förebygga och minska effekterna av kvarka.