Studiens udformning
 • 32 ponyer: 16 vaccinerede individer, 16 kontrolindivider.
 • Den vaccinerede gruppen modtog Strangvac 2 ml IM.
 • Kontrolgruppen modtog placebo-vaccine (indeholdt kun adjuvans).
 • S. equi-stamme Se4047 introduceredes, 5×10-7 CFU i begge næsebor.
Diagram
Resultat
Strangvac har effekt fra anden uge efter andre vaccinedose:
 • 100 procent af kontrolponyerne (n = 16) fik kværke.
 • Symptomreduktion hos 31 procent af Strangvac-ponyerne (5/16 feberfrie, P = 0,04).
 • Den akutte sygdomsfase er mindre alvorlig, og indtræder langsommere.
 • Færre bylder i lymfeknuderne.
Graph 1
Denne graf viser kropstemperatur.
11 af 16 vaccinerede ponyer fik feber, men med langsommere indtræden.
Graph 3
Denne graf viser antallet af bylder i lymfeknuderne, som var signifikant færre i Strangvac- vaccinerede ponyer.

Studiens udformning
 • 16 ponyer: 12 vaccinerede individer, 4 kontrolindivider.
 • Den vaccinerede gruppe modtog Strangvac 2 ml IM.
 • Kontrolgruppen modtog placebo-vaccine (indeholdt kun adjuvans).
 • S. equi-stammen Se4047 introduceredes, 5×10-7 CFU i begge næsebor.
Diagram
Resultat
Strangvac har effekt to måneder efter anden vaccinedose.
 • 100 procent af placebo-ponnyerne (n = 4) fik kværke
 • Symptomreduktion hos 58 procent af Strangvac- ponyerne (7/12 feberfrie, P = 0,09).
 • Den akutte sygdomsfase er mindre alvorlig og indtræder langsommere, med færre bylder i lymfeknuderne.
Graph 1
Denne graf viser kropstemperatur.
5 af 12 vaccinerede ponyer fik feber, men med langsommere indtræden.
Graph 3
Denne graf viser antallet af bylder i lymfeknuderne, som var signifikant færre i Strangvac- vaccinerede ponyer.

Studie: ”IdeE activity post-vaccination” (Righetti m.fl., 2021, Equine Veterinary Journal).

IdeE klyver immunglobulin och skyddar S. equi från immunförsvaret (Lannergård och Guss 2006, FEMS Microbiology Letters, samt Hulting m.fl., 2009, FEMS Microbiology Letters).
När IdeE adderas till vaccinprototyper förbättras ponnyernas skydd (Guss m.fl., 2009, PLoS Pathogens).

Studiens utformning
 • 43 ponnyer: 28 vaccinerade individer, 15 kontrollindivider.
 • Den vaccinerade gruppen erhöll Strangvac 2 ml IM tre gånger. Den tredje dosen gavs tre, sex eller tolv månader efter andra dosen.
 • Kontrollgruppen erhöll placebo-vaccin (innehöll endast adjuvans).
 • Serumprover togs och anti-IdeE-svaret uppmättes genom konventionell iELISA, medan neutraliseringen av IdeE:s antikroppsklyvning uppmättes med Western Blot-analys.
Resultat

Resultat IdeE-aktiviteten neutraliseras alltjämt av serum från ponnyer sex månader efter andra vaccindosen (Righetti m.fl., 2021, Equine Veterinary Journal).

Efter andra dosen skapas ett immunminne som består i tolv månader. Förnyad vaccination under denna period ger ett antikroppssvar i blod och nässekret likt det som kan observeras efter andra vaccindosen.

Studie: ”Antibody response in serum and nasal secretions after 3 vaccinations (3rd dose given 3, 6 or 12 months after 2nd dose)” (Robinson m.fl., 2020, Vaccine).

Studiens utformning
 • 12 ponnyer, samtliga vaccinerades.
 • Den vaccinerade gruppen erhöll Strangvac 2 ml IM.
 • Antikroppssvaret avseende samtliga tre vaccinkomponenter mättes i prover från serum och nässköljningar.
Diagram
Resultat

Immunminne förelåg hos de vaccinerade hästarna under tolv månader efter andra dosen, och kan aktiveras av ytterligare en Strangvac-dos.

Nedanstående grafer visar nivåerna av olika antikroppstyper i prover från serum och nässköljningar:

 • Strangvac-inducerat antikroppssvar i blodserum och nässekret.
 • Det förhöjda immunsvaret bestod efter vaccination. Uppföljningsdoser administrerades efter tre, sex eller tolv månader.
Diagram
Skyddsnivån jämfört med två vaccindoser har konstaterats öka avsevärt om en tredje vaccindos administreras tre månader efter den andra dosen.
Studie: ”Enhanced immunity post-3rd vaccination” (Robinson m.fl., 2020, Vaccine).
Diagram
Studiens utformning
 • 31 ponnyer: 16 vaccinerade individer, 15 kontrollindivider.
 • Den vaccinerade gruppen erhöll Strangvac 2 ml IM.
 • Kontrollgruppen erhöll placebo-vaccine (innehöll endast adjuvans).
 • S. equi-stam Se4047 introducerades, 5×10-7 CFU i vardera näsborren.
Resultat
En tredje vaccindos tre månader efter den andra dosen förbättrar skyddet till 94 procent.
 • 100 procent av kontroll-ponnyerna (n = 15) fick kvarka.
 • Symtomreduktion hos 94 procent av Strangvac-ponnyerna (15/16 feberfria, P < 0,0001).
 • Inga bölder i lymfknutorna hos 94 procent av Strangvac-ponnyerna, P = 0,00001.
Graph 1

This graph shows body temperature.

Only one vaccinated pony became pyretic.

Graph 3

This graph shows the number of lymph node abscesses.

Only one Strangvac-vaccinated pony developed an abscess.

Tester har vist at Strangvac er sikker at bruge på heste fra fem måneders alder.

Strangvac indeholder ikke levende S. equi og kan derfor heller ikke forårsage kværke.

Følgende bivirkninger kan forekomme efter vaccination med Strangvac:

 • Forbigående øgning af kropstemperaturen med op til 2,6°C i et til fem døgn (meget almindeligt)
 • Forbigående lokale reaktioner i vævet omkring injektionsstedet, som varme, ømhed og hævelse, cirka 5 cm i diameter (meget almindeligt).
 • Nedsat ædelyst og adfærdsændringer i et døgns tid (almindeligt).
 • Rendende øjne, i nogen tilfælde med mukopurulens og fra begge øjne (meget almindeligt).
 • Anafylaxlignende reaktioner forekommer i yderst sjældne tilfælde.

Se produktresumé for en fuldstændig beskrivelse af samtlige bivirkninger.