Strangvac® er en vaccine mod kværke som administreres intramuskulært for aktiv immunisering af heste fra 8 måneders alder (vaccinen er testet for sikker anvendelse for heste fra 5 måneders alderen) med indikationerne:

Reduktion af kliniske tegn* i den akutte fasen av infektion med Streptococcus equi.

Reduktion af bylder i de submandibulære og retropharyngeale lymfeknuder.

*Kliniske symptomer som feber, hoste, synkebesvær og tegn på nedsat almentilstand og appetit.

Hvilken teknik anvendes i Strangvac?

I Strangvac anvendes en innovativ teknik med fusioneret rekombinante proteiner. DNA-fragment som koder for otte vigtige proteiner hos S. equi sættes sammen til tre syntetiske ”gener” som introduceres i Escherichia coli-bakterier. E. coli dyrkes i gærtanker og fremstiller respektive protein med de syntetiske generne som tegninger. Efter gæringen lyseres E. coli, hvorpå proteinerne ekstraheres og renses. Derefter kan de anvendes i Strangvac. Læg mærke til at Strangvac ikke indeholder S. equi, hverken i bakterieform eller som DNA. Derfor giver vaccinen muligheden til at differentiere smittede heste fra vaccinerede med tilgængelig diagnostik.

Hvilke S. equi-antigen indeholder Strangvac?

Strangvac indeholder følgende proteiner:

  • Protein IdeE, som består af S. equi-antigen IdeE.
  • Rekombinant protein Eq85, som består af S. equi-antigen Eq5 og Eq8.
  • Rekombinant protein CCE, som består af S. equi-antigen CNE, SclF, SclI, SclC og EAG.

Alle disse antigenerne udenom IdeE findes på bakteriens ydre. Antistoffer som genereres mod dem antages at være opsoniska og hindrer bakterien fra at få feste på vævsoverfalder. På den måde blokeres disse vigtige proteiners mulighed til at hjælpe S. equi til at forårsage sygdom. De syv cellevægsproteinerne er festet på ydersiden af bakteriens cellevæg. CNE binder til kollagen, og Strangvac udløser reaktioner der blokerer S. equis evne til at binde til kollagen (Righetti mfl., 2021, Equine Veterinary Journal). EAG binder til alfa 2-makroglobulin, serumalbumin og IgG2/IgG3. Funktionen hos SclF, SclI, SclC, Eq5 og Eq8 er end så længe ukendte– sandsynligvis påvirker de nok ikke bare vedhæftningsevnen, eftersom mange proteiner i disse klasserne har et flertal funktioner som bidrager til at vildlede værtens immunforsvar. Værd at notere er at såvel SclF som SclI, SclC og Eq8 kræves for at S. equi skal kunne forårsage kværke hos heste. De immunreaktioner som Strangvac udløser indebærer således dels at S. equi markeres for at bekæmpes/dræbes af immunforsvaret, dels at nøglefunktioner for smitsomheden blokeres, hvilket gør det sværere før S. equi at forårsage kværke.

Beskytter Strangvac mod alle naturligt forekommende S. equi-stammer?

De antigen som anvendes i Strangvac er meget velbevaret. Derfor beskytter Strangvac sandsynligvis mod samtlige S. equi-varianter som i dag er spredt i verden (Frosth m.fl., 2022, Equine Veterinary Journal). Strangvac indeholder otte antigen, og mindst seks af disse fandtes i samtlige 759 stammer i kortlægningen. I 98 procent af stammerne fandtes højst en afvigende aminosyre sammenlignet med de 1 580 aminosyrer som udgør Strangvacs otte antigen. Strangvac er baseret på stammen BAPS2 (den mest almindelige årsag til kværke i Europa), mens de studier som målte Strangvacs effektivitet brugte den heterologe stammen BAPS5, som er den næst hyppigste S. equi-typen i Europa.

– Giver en hest som vaccineres med Strangvac positive prøvesvar for kværke?

Nej – Strangvac indeholder ikke levende S. equi eller DNA fra S. equi. Det vil derfor ikke genereres positive prøvesvar fra bakteriel dyrkning eller PCR- tester af heste der er vaccineret med Strangvac, medmindre dyret for nylig har været smittet med S. equi.

Videre indeholder Strangvac ingen proteiner som bruges ved blodtestning for kværke. Vaccinerede heste giver derfor heller ikke seropositive prøvesvar, medmindre de har været eksponeret for S. equi.