strangles vaccination

Strangvac er en vaccine mod kværke som administreres intramuskulært. Vaccinen kan anvendes for at lindre hestens kliniske symptomer under den akutte fasen, og mindske antallet bylder i de submandibulære og retrofaryngale lymfeknuder.

Kliniske symptomer er blandt andet feber, hoste, synkebesvær og nedsat almentilstand (nedsat ædelyst og adfærdsændringer).

Administrering

Hver dosis (2 ml) administreres intramuskulært.

Opbevaring

Opbevares og transporteres koldt (2°C–8°C). Må ej fryses. Beskyt ampullen mod lys igennem at opbevare den i forpakningen.