– Hvilke heste kan vaccineres?

Raske heste, fra otte måneders alder.

Vaccination anbefales især for:
  • Heste som skal sælges, deltage i stævner eller andre arrangement der de kan eksponeres for smitte.
  • Heste i områder med konstateret udbrud med kværke.
  • Heste der står opstaldet et sted hvor der ofte kommer nye heste ind i virksomheden.

Produktet har endnu ikke sikkerhedsstatus til drægtige hopper eller avlshingste.

– Kan man kombinere Strangvac med andre vacciner?

Beslutningen om at bruge Strangvac før eller efter et andet veterinærmedicinsk produkt bør besluttes i hvert enkelte tilfælde.

– Bør jeg vaccinere ved konstateret udbrud?

Er ikke testet.

Nogen retningslinjer:

Heste med kliniske symptom bør ikke vaccineres, ej heller dyr der har været i kontakt med disse. Vaccinerede heste der ikke har været i kontakt med smittede dyr >2 måneder siden seneste dosis: En opfølgningsdosis nødvendig. giver bedst mulig immunitet <2 måneder siden seneste dosis: Ingen opfølgnings dosis

Uvaccinerede heste

Indled grundvaccination – en delvis beskyttelse findes to uger efter den andre dosis

– Bør jeg vaccinere ungheste, gamle heste eller heste som ikke konkurrerer?

Unge og gamle individer som smittes af S. equi løber størst risiko for alvorligt sygdomsforløb, men heste i alle aldre kan rammes.

Strangvacs påvirkning på smittespredningen har endnu ikke blevet testet i felt, men generelt for vacciner gælder at vaccinering styrker flokimmuniteten og mindsker smittetrykket på populationsniveau.

– Kan vaccinerede heste smitte?

Ingen vaccine beskytter 100% og vaccinerede heste kan stadig blive inficeret og sprede smitte videre. Allerede efter andre dosis har Strangvac vist god beskyttelse i studier der vaccinerede heste, eksponerer for bakterieniveauer der ligger langt over hvad som er vanlig i tilfælde med naturlig spredning i felt. Selv en hest der er blevet inficeret, er normalvis mindre smitsom når symptomerne og infektionen er mildere publicerede studier har Stangvac vist en meget høj effekt efter en tredje så kaldet boosterdosis. (Robinson m.fl., 2020, Vaccine).

– Hvor længe er min hest beskyttet fra kværke?

Strangvac er en ny vaccine, og våre kundskaber om beskyttelsens varighed er begrænsede. Vist er at vaccinerede heste er beskyttet mod smitte under to måneder efter den andre dosis (Robinson m.fl., 2020, Vaccine). Vaccinerede heste har et antistof respons der neutraliserer et vigtigt S. equi-protein under seks måneder efter den andre dosis (Righetti m.fl., 2021). Under tolv måneder efter den andre dosis finnes det hos vaccinerede heste et immunt minde, som kan aktiveres igennem en ny dosis Strangvac (Robinson m.fl., 2020, Vaccine).

– Kommer min vaccinerede hest til at få positive prøvesvar ved kværke-testning?

NEJ: Strangvac indeholder ingen levende S. equi-celler. Ingen positive prøvesvar fra bakteriedyrkning genereres af vaccinerede heste, medmindre hesten for nylig har været smittet med S. equi.

NEJ: Strangvac indeholder intet DNA fra S. equi. Ingen positive prøvesvar fra PCR-tester generes af vaccinerede heste, medmindre dyret er smittet med S. equi.

NEJ: Strangvac indeholder ingen proteiner som anvendes ved blodtesting for kværke Vaccinerede heste giver ingen seropositve prøvesvar, medmindre hesten har været eksponeret for S. equi.

– Hvilke bivirkninger kan jeg regne med?

Feber:

En forbigående øgning i kropstemperatur med op til 2,6°C kan forekomme i et til fem døgn efter vaccination.

Injektionsstedet:

Forbigående lokale reaktioner kan forekomme i vævet rundt injektionsstedet i et til fem døgn efter vaccination, som oftest varme, ømhed og hævelse indtil 8 cm i diameter.

Øjne:

Rendende øjne kan forekomme fra et til fem døgn efter vaccination

Nedsat ædelyst og adfærdsændringer:

Nedsatt foderlust och beteendeförändringar kan förekomma under ett dygn efter vaccinationen.

– Beskytter Strangvac mod ulige smittevarianter?

Strangvac bygger på BAPS2, som er Europas vanligste S. equi-stamme. I totalt 456 af 457 (99,8 procent) isolat af denne dominerende ST-151-varianten stemte 1 579 af 1 580 aminosyrer overens med dem i Strangvac (det afvigende isolatet havde til og med et forkortet CNE-antigen).

Strangvac er testet med, og konstateret beskyttelse mod, den næst almindelige S. equi-varianten i Europa, BAPS5 (heterolog challenge). I samtlige 137 BAPS5-isolat stemte de1 579 aminosyrer overens med de 1 580 aminosyrerne i Strangvac.

HAR DU FLERE SPØRGSMÅL?